Teketek Haber

BİR EDEBÎ ANLATIM FORMU OLARAK DESTAN VE KAHRAMANMARAŞ KURTULUŞ DESTANLARI

BİR EDEBÎ ANLATIM FORMU OLARAK DESTAN VE KAHRAMANMARAŞ KURTULUŞ DESTANLARI
01 Şubat 2018 - 23:25

Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERŞAHİN

Okt. Arif ÖZGEN

Özet

Eski çağların olağanüstü kahramanlık olaylarını dile getiren büyük hacimli hikâye olan destan (epos) toplumların anlatım geleneğinin en kadim formlarından biridir. Bu köklü türün Türk edebiyatındaki serüveni dikkate alındığında epik destandan klasik dönem şiirlerine, âşık tarzı şiir geleneğinden modern Türk şiirine kadar uzanan bir akış içinde varlığını sürdürmeye devam ettiği görülmektedir.

Destanlar daha ziyade toplumsal, millî meselelerin işlendiği eserlerdir. Bunlar arasında yaklaşık bir asır önce gerçekleşen Türk millî mücadelesi de yerini alır. Bunun bir parçası olarak Maraş kurtuluş mücadelesi birçok destanda işlenmiştir. Söz konusu destanlar arasında bütün bir kitap hacminde olanları da bulunmakla birlikte çoğu çeşitli hacim ve biçimlerde müstakil şiirlerden oluşmaktadır.

Yaptığımız taramada 245 eser/şiir bulunduğunu tespit ettik. Bu sayı muhtemelen çok daha fazladır. Bu noktada ilk dikkat çeken isim Gülten Akın’dır. Akın, Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı adlı çalışmasıyla modern manzum destanı müstakil bir kitap hâlinde kaleme alan ilk şahsiyettir. Maraş’ın kurtuluş destanını metinleştiren diğer müstakil çalışmalar ise Nihat Yücel’in Utku Türküleri (Maraş Destanı), İmran Kılıç’ın Kahramanmaraş Destanı, Oğuz Paköz’ün Maraş Destanı, Nevzat Kırkpınar’ın Maraş Uzunoluk Destanı’dır.