Teketek Haber

ÇOCUKLARDA AŞIRI TEPKİSEL DAVRANIŞLARA DİKKAT

ÇOCUKLARDA AŞIRI TEPKİSEL DAVRANIŞLARA DİKKAT
26 Kasım 2019 - 14:39

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, “Bunların yanı sıra; ebeveyn kaybı, ebeveynden ayrı kalma, boşanma, göç, şiddete tanıklık etme, düşük sosyoekonomik durum, kazalar, doğal afetler, dar yaşam alanı, geniş aile yapısı, düşük eğitim düzeyi, tek ebeveynli aile, düşük evlilik kalitesi, zayıf ebeveyn çocuk ilişkisi ve ebeveynin alkol/madde bağımlılığı çocukluk çağı travmaların ortaya çıkmasında zemin hazırlayıcı etkenlerdir. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve toplumsal gelişimlerini örseleyici her tür davranış istismar iken; onların sevgi, ilgi, beslenme, bakım, gözetim, eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanmaması ise ihmaldir. Travma olarak nitelendirdiğimiz ihmal ve istismar, çocuğun yaşamı boyunca kalıcı izler bırakan bir sağlık sorunudur. İhmal ve istismarı ayıran nokta; ihmalin pasif, istismarın ise aktif olmasıdır” dedi.