Teketek Haber

DELİ HASAN’IN OĞLU HASAN TÜRK AĞIDI

DELİ HASAN’IN OĞLU HASAN TÜRK AĞIDI
20 Aralık 2018 - 11:01

Deli Hasan oğlu Hasan Türk, Hılaf Mammet (Mehmet Kaya) ile beraber askere alınırlar ve Antakya’ya sevk edilirler. Askerde Hasan Türk’ün ayağında çıkan yara ölümüne sebep olur.Cenazesi getirilemez ve Antakya’ya defnedilir. Hasan evlidir ve arkasında genç yaşta dul kalan eşi ile bir de kız bırakmıştır. Bacısı Meryem Nehir şu ağıdı eder:

Antakya dediğin bir umman yazı
Yazıda yayılır bir emlik kuzu
Topuğundan girmiş bir ince sızı
Ağlasın da sefil anam ağlasın
Eşim Zebük karaları bağlasın

Antakya dediğin bir uzun yoldur
Daima ağlatma el kızın güldür
Mammet ana m gelmiş kabirim bildir
Ağlasın da sefil anam ağlasın
Eşim Zebük karaları bağlasın

Antakya dediğin bir güzel yayla
Ağlayıp sevdiğim ummana dalma
Toprağım seversen düşmana varma
Gözle emsallerim gelene kadar
Cenderme kapıdan girene kadar

Ağaçlarım efül efül esiyer
Getti de yavrusu gelmedi diye
Döne bacı Zebük sana küsüyor
Getti de oğlunu bulmadı diye

Meryem NEHİR