Teketek Haber

ARAMA SONUÇLARI
BİR EDEBÎ ANLATIM FORMU OLARAK DESTAN VE KAHRAMANMARAŞ KURTULUŞ DESTANLARI

BİR EDEBÎ ANLATIM FORMU OLARAK DESTAN VE KAHRAMANMARAŞ KURTULUŞ DESTANLARI

Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERŞAHİN Okt. Arif ÖZGEN Özet Eski çağların olağanüstü kahramanlık olaylarını dile getiren büyük hacimli hikâye olan destan (epos) toplumların anlatım geleneğinin en kadim formlar...

MARAŞ MİLLÎ MÜCADELESİ’NİN SEMBOL ESERİ: UZUNOLUK HAMAMI

MARAŞ MİLLÎ MÜCADELESİ’NİN SEMBOL ESERİ: UZUNOLUK HAMAMI

Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI[1] Özet: Uzunoluk Hamamı, Maraş Millî Mücadelesi açısından önemli bir özelliğe sahip olup istiklâlin ilk meşalesi bu hamamın önünde yakılmıştır. Zira burası, hamamdan çıkan Tü...

MİSAK-I MİLLİNİN MARAŞ HATTI SAVUNMASINDA SAVAŞ VE KADIN ÜZERİNE BİR İNCELEME

MİSAK-I MİLLİNİN MARAŞ HATTI SAVUNMASINDA SAVAŞ VE KADIN ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yrd. Doç. Dr. Olcay ÖZKAYA DUMAN[1]   I.Dünya Savaşının bitimiyle söz konusu savaşı Osmanlı Devleti adına bitiren 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi imzalanmıştır. Ateşkesin ardından neredeyse An...

MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİNDE KILIÇ ALİ BEY’İN ROLÜ

MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİNDE KILIÇ ALİ BEY’İN ROLÜ

Deniz KURTBOĞAN* ÖZET Dünya savaşından yenik çıkan Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri ile 30 Ekim 1918’de Mondros ateşkes antlaşması imzalamış ve ülke İtilaf Devletlerinin işgaline karşı hukuki olarak ...

MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİNDE DİN ADAMLARI BAĞLAMINDA ZİYAİZADE (DAYIZADE) HACI MEHMET EMİN EFENDİ ve MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİNE KATKILARI

MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİNDE DİN ADAMLARI BAĞLAMINDA ZİYAİZADE (DAYIZADE) HACI MEHMET EMİN EFENDİ ve MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİNE KATKILARI

Erhan ALPASLAN* Mehmet ABAMA** Özet Mondros mütarekesiyle Osmanlı toprakları bir nevi işgale açık hale gelmiştir. Nitekim Mütarekenin imzalanmasından kısa bir süre sonra İtilaf devletleri tarafından b...

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE ELBİSTAN’DAN MARAŞ’A YAPILAN YARDIMLAR

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE ELBİSTAN’DAN MARAŞ’A YAPILAN YARDIMLAR

Yrd. Doç.Dr. Fahri KILIÇ*[1] ÖZET İngilizlerin Maraş’ta yaklaşık sekiz ay boyunca sürdürdükleri işgalin sona ermesinin ardından şehri 1 Kasım 1919’da Fransızlar işgal etmiştir. Bu haksız işgallerin ar...

SEBÎL’ÜR- REŞÂD DERGİSİ’NİN MİLLİ MÜCADELEDEKİ YERİ VE EŞREF EDİB’İN “MARAŞ VE AYNTABLILARIN KAHRAMANLIKLARI” İSİMLİ MAKALESİ

SEBÎL’ÜR- REŞÂD DERGİSİ’NİN MİLLİ MÜCADELEDEKİ YERİ VE EŞREF EDİB’İN “MARAŞ VE AYNTABLILARIN KAHRAMANLIKLARI” İSİMLİ MAKALESİ

Prof. Dr. Orhan DOĞAN· Özet Bu tebliğde Eşref Edib’in, Sebîl’ür-Reşâd’ta yazdığı “Maraş ve Ayntâblıların Kahramanlıkları” isimli Osmanlı Türkçesi ile yazılmış makale, günümüz Türkçesine aktarılmıştır....

MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİNİN KURTULUŞ SAVAŞINA TESİRİ

MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİNİN KURTULUŞ SAVAŞINA TESİRİ

Mehmet IŞIK[1] Özet Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan kısa bir süre sonra, ateşkesin hükümleri çerçevesinde Anadolu’nun birçok yeri gibi Maraş şehri de İtilaf kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir.  İt...

MİLLİYETÇİLİK OLGUSU VE MARAŞ’IN MİLLİ MÜCADELESİNDE MİLLİ VE DİNİ UNSURLAR

MİLLİYETÇİLİK OLGUSU VE MARAŞ’IN MİLLİ MÜCADELESİNDE MİLLİ VE DİNİ UNSURLAR

Arş. Gör. Tülay AYDIN* Özet 19.yy’daki siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan Milliyetçilik kavramı, milleti oluşturan unsurlar ile bir bütünlük gösterir. Millet; dil, di...