Teketek Haber

İÇECEK AMBALAJLARINDA ESKİ DÖNEME GEÇİLİYOR

İÇECEK AMBALAJLARINDA ESKİ DÖNEME GEÇİLİYOR
20 Ocak 2019 - 21:23

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Kurum, 2023 yılına kadar yılda en az bir defa düzenlenmesi planlanan, ilki dün gerçekleştirilen “2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı” sonrası alınan kararların bulunduğu 24 maddeden oluşan sonuç bildirgesini açıkladı.

Mekansal Strateji Planı sayesinde, tarım ve turizm arazileri korunarak, çevreye ve doğaya karşı duyarlı yeni sanayi alanları oluşturulacağını ve ekonomiye katkı sağlanacağını belirten Kurum, 2023’e gelindiğinde tüm illerin makro ve mikro düzeyde mekansal planlarının hazırlanacağını söyledi.

Kurum, ilgili tüm kanunların çatısı mahiyetinde olacak, değer esaslı uygulamalardan yatay yapılaşmaya, sürdürülebilirlikten şeffaflığa kadar tüm alanlarda yeni şehircilik vizyonuna uygun 3194 sayılı İmar Kanunu’nda köklü bir değişiklik yapılacağını da vurguladı.

“Hasar ve kayıp riski asgari seviyeye indirilecek”

İl ve ilçe bazında hazırlanacak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile insan ve çevre odaklı dönüşüm projelerinin hayata geçirileceğini dile getiren Kurum, kentsel dönüşümle, deprem başta olmak üzere afetlerdeki hasar ve kayıp riskinin asgari seviyeye indirileceğini söyledi.

Bu plan çerçevesinde, yılda en az 300 bin konut, 2023’e kadar 1 milyon 500 bin, gelecek 20 yıl içinde ise tamamının, yani 6 milyon 700 bin konutun, dönüştürüleceğini vurgulayan Kurum, tarihi mekanlara özgün kimliğini yeniden kazandıracak, kültür, turizm ve ticaret potansiyelini arttıracak ve tarihi yapıları koruyacak stratejilerin belirleneceğini ifade etti.

“Akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecek” 

Kurum, şehirlere ilişkin alınan kararlarla ilgili ise “İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizde akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecektir. Akıllı şehirler coğrafi bilgi teknolojileri üzerine inşa edilecek. Şehirlerimiz hayata değer katan, yaşanabilir ve sürdürülebilir, bilgi toplumunun yaşam alanı olan akıllı şehirlere dönüştürülecek. 2019-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı bu amaçla hazırlandı. Yerel yönetimler ve özel sektörün bu konudaki yatırım ve projeleri desteklenecek.” ifadesini kullandı.

Kimlikli şehirler için yöresel mimari projeler üretilerek yerleşmelerin kimlik ve kültürleri ile yöresel mimarinin canlandırılması için 81 ilin kırsal yerleşmelerinde örnek yöresel mimari projeler elde edileceğini belirten Kurum, yaylaların ve köylerin kültürel, tarihi ve doğal dokusunun korunacağını dile getirdi.

Ulusal coğrafi bilgi sistemi ve altyapısına ilişkin politika ve stratejilerin oluşturulacağını aktaran Kurum, şöyle konuştu:”Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kanunu ile 2019-2023 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi doğrultusunda ulusal CBS altyapısına kamu kurum ve kuruluşlarımız ile yerel yönetimlerimizin entegrasyonu sağlanacak. Bu sayede ülkemizin kritik varlık envanterinin güncel olarak takibi yapılabilecek. Yapılacak coğrafi analizler kaynaklarımızı en doğru yerde kullanmamızı ve projelerimizi en isabetli şekilde gerçekleştirmemizi sağlayacak. Verimliliği ve tasarrufu arttıracak ve ekonomimize güç kazandıracak.”

Bakan Kurum, tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerini yetiştirmek amaçlı Hazine taşınmaz arzı artırılarak, bu bitki türlerinin Türkiye’de üretilmesinin teşvik edileceğini söyledi.

Yerli hayvancılık sektörünün canlandırılmasının Hazine taşınmazları ile destekleneceğini vurgulayan Kurum, “Ayrıca hazine taşınmazları sektörler bazında yatırımcılara arz edilecek, önümüzdeki 5 yıl içinde 300 milyon metrekare hazine arazisi üretime açılacaktır.” dedi.

 “Tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz”

Bakan Kurum, “Sıfır Atık Projesi”nin 2023’e kadar tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından uygulamaya geçeceğini belirterek, 2023 yılında sıfır atıkta yıllık 20 milyar lira tasarruf elde edileceğini, en az 100 bin vatandaşın iş sahibi olacağını kaydetti.

Plastik poşetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:
“2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz. Katı Atık Planı (KAP) Projesi kapsamında yerel yönetimlerimiz Bakanlığımızca desteklenecektir. Böylece katı atık yönetim tesislerinin yatırımlarının tamamlanması sağlanacaktır. 2018 yılında 88 düzenli depolama tesisiyle ülke nüfusunun yüzde 75’ine hizmet verilirken KAP Projesi kapsamında yapılan yatırımlarla 2023 yılında nüfusun tamamına hizmet verilecektir.”

“Bisiklet ve yürüyüş yolu ağı oluşturulacak”

Kurum, 2019 sonu itibarıyla toplam belediye nüfusunun yüzde 89’una atık su arıtma tesisi ile hizmet verileceğini, bu oranın 2023 yılında yüzde 100’e çıkartılacağını ve arıtılan atık suyun yüzde 5’nin yeniden kullanılacağını söyledi.

Avrupa Bisiklet Ağı (EuroVelo) ile entegre bisiklet yolu ağı oluşturulacağını aktaran Kurum, “Edirne’den başlayarak Ege kıyıları- Antalya ve İstanbul-Ankara-Konya-Nevşehir-Kayseri rotaları ile ülkemizin kültür ve turizm merkezlerine bisiklet ile erişim sağlanacaktır.” diye konuştu.

Kurum, millet bahçeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2023 yılında yaklaşık 15 metrekare olacağını söyledi.

Çevre Etiketi Sistemi’nde bahseden Kurum, üç üretim kolundaki ürünlere (seramik, tekstil, kağıt) gönüllülük esasına dayalı Çevre Etiketi verilmeye en yakın zamanda başlanacağını dile getirdi.

Kurum, 2023 yılına kadar 125 bini kentsel dönüşümden olmak üzere 250 bin yeni sosyal konut üretilmesinin amaçlandığını aktararak, ayrıca şehit aileleri, gaziler ve vazife malulleri için faizsiz, 20 yıl vadeli konut kredisi vermeye devam edileceğini belirtti.

2B arazileri ile Hazineye ait tarım arazileri başta olmak üzere Taşkömürü Havzası içerisinde yer alan taşınmazların hak sahiplerine satışına devam edileceğine işaret eden Kurum, imar uygulamaları ve benzeri nedenlerle Hazine ile hisseli hale gelen taşınmazların hissedarlarına ve tapu fazlalıklarının maliklerine satışın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kurum, ayrıca, yapı kayıt belgesine konu Hazine taşınmazlarının hak sahiplerine satışına başlanılacağını söyledi.

“50 bin kilometre yeni içme suyu ve kanalizasyon hattı yapılacak”

Altyapı ihtiyaçlarının büyük oranda giderilmesi ve içme suyu kayıp kaçaklarının azaltılması, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması için 5 yılda 30 milyar lira finansman sağlanacağını anlatan Kurum, 50 bin kilometre yeni içme suyu ve kanalizasyon hattı yapılacağını bildirdi.

Mavi bayraklı plaj sayısının 2002 yılında 151 iken, 2018 yılında 459’a ulaştığını belirten Kurum, bu alanda hedefin dünya birinciliği olduğunu söyledi.

Bugün 78 bin kilometrekare olan doğal korunan alanların yüz ölçümünün 133 bin kilometrekareye çıkartılacağını aktaran Kurum, böylece tüm canlıların daha iyi korunmuş ve gelecek nesillere aktarılmış olacağını belirtti.

Kurum, 2023 yılına kadar ülke genelinde korunan alanlarımız OECD kriteri olan yüzde 17’lik alan büyüklüğüne ulaştırılacağını söyledi.

Kurum, Bakanlığın yeni yurt dışı teşkilatı kurulacağını belirterek, “Yeni yurt dışı teşkilatı ile çevre ve şehircilikte uluslararası alanda daha etkili olunacak. Küresel yatırımcıların Türk pazarını ve yatırım ortamını tanımalarına yardımcı olunacak. Çevre ve ikilim değişikliği alanında Avrupa Birliği fonları çok daha etkin kullanılacak.” ifadesini kullandı.