Teketek Haber

İKLİMİ

İKLİMİ
23 Ocak 2019 - 9:05

Kahramanmaraş, topraklarının bazı bölümlerinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da, büyük bir bölümünün ise Akdeniz bölgesi sınırları içerisinde kalmasından dolayı iki farklı iklim tipi özelliği gösterir. Kahramanmaraş’ın güneyinde Akdeniz iklimi görülmesine rağmen kuzeye doğru gidildikçe yükseltiye bağlı olarak karasal iklim özellikleri göstermektedir. İlçelerinden Merkez, Türkoğlu, Pazarcık ve Andırın’da yazları sıcak, kışları ılıman Akdeniz iklimi görülmekte iken Göksun, Afşin, Elbistan, Çağlayancerit, Ekinözü İlçelerinde soğuk ve yağışlı İç Anadolu iklimi olan karasal iklim hüküm sürmektedir (Kahramanmaraş Turizm Envanteri, 1990, s.2). İklimdeki bu çeşitlilik bölgenin zengin bir flora ve fauna örtüsüne sahip olmasını sağlamıştır (Dutkuner ve Akten, 2000, s. 28-29). Kahramanmaraş Merkez İlçe’de yıllık ortalama sıcaklık değeri 16.5 °C, Pazarcık İlçesi’nde 14.8 °C, Andırın İlçesi’nde 13 °C iken Elbistan İlçesi’nde bu değer 10.3 °C’ye düşer. Akdeniz’den gelen bol yağışlı iklim ile İç Anadolu’dan gelen soğuk ve kurak iklim arasında bir geçiş alanında bulunan Şehir sıcaklığı üzerinde çeşitli faktörler rol oynar. Yıllık ortalama sıcaklıklarda güneyden-kuzeye, batıdan doğuya doğru yükseltiye bağlı olarak karasallığında etkisiyle bariz bir şekilde azalma görülmektedir. Aylık ortalama sıcaklıklar Ocak ayından Ağustos ayına kadar artmakta, daha sonraki dönemde de Ocak ayına kadar düşmektedir. Kahramanmaraş’ta yılın dört ayında sıcaklık ortalamaları 23 °C’nin üstündedir. En sıcak ay Temmuz, en soğuk ay Ocak ayıdır. Maraş’ta batıdan doğuya doğru yağış miktarında da bir azalma görülmektedir. Akdeniz’in nemli hava kütleleri, Andırın ve çevresinde yüksek dağlarla karşılaştığından dağları aşarken bu hava kütlelerinin yükselerek soğumasından, ayrıca Şehrin batısındaki Türkoğlu İlçesi, güneyden Antakya-Maraş grabeni boyunca gelen denizsel hava kütleleri nedeniyle Andırın ve Türkoğlu İlçelerinde diğer İlçelere nazaran daha fazla yağışlar oluşmasına sebep olmaktadır. Maraş’ın kuzeyinde yer alan Elbistan İlçe’sinde karasal iklim nedeniyle yıllık ortalama yağış miktarında azalma görülmektedir. Şehir’de yağışın aylara ve mevsimlere göre dağılışına bakıldığında, yaz ve kış ayları arasında çok bariz farklılığın olduğu görülür. En fazla yağış kış mevsiminde yaşanır. Yıllık yağış miktarının Merkezde % 52.42’si, Pazarcık’ta % 48.16’sı, Türkoğlu’nda %54.59’u ve Andırın’da % 39.70’i kış mevsiminde düşer. Bu yağış miktarı Akdeniz yağış rejimini yansıtmaktadır. Elbistan’da ise en fazla yağış % 38.73’lük oranla ilkbahara rastlar. Bunu kış, sonbahar ve yaz mevsimi takip eder. Bu ise karasal yağış rejimi özelliğini göstermektedir (Korkmaz, 2001, s.18). Yağış özelliklerine göre Maraş Havzasında “Akdeniz Yağış Rejimi” görülürken havzanın kuzeyinde “Doğu Anadolu Karasal Yağış Rejimi” özellikleri belirir.