Teketek Haber

İMİRZE’NİN AĞIDI

İMİRZE’NİN AĞIDI
16 Şubat 2018 - 15:18

İMİRZE’NİN AĞIDI ♣

Andırın’ın Gökahmetli köyünden İmirze, genç ölünce; arkasından hanımı Aniş, bacısı Hasibe (II), akrabası Telli Hatun ve Şerif Hatun tarafından ağıt yakılır:

Yekin emmimoğlu yekin
Gurumuş elleri bakın
On senedir dert çekiyor
Zalim imiş derdi çetin

Telli Hatun:
Ağlasana kele bibi
Unuttun mu sen Kenan’ı?
Bilirim bibim bilirim
Canı yürekten yananı

Sabahınan er yürüdüm
Üstümü bürüdü duman
Yavrum böyle ölüm m’olur?
Elin göçeceği zaman

Aniş Hatun:
Yekinsene İmirz’oğlum
Eller yaylıya göçücü
Hocalar da hep toplandı
Ahiret kefinin biçici

Cahal emmimoğlu cahal
Gomşuların zaten pahal
Yaylıya göçürrüm seni
Goyman buralarda sehel

Sefil emmimoğlu sefil
Usul usul gonuşurum
Nazik gıza düğür gelse
Ben kimlere danışırım

Üç gün evvel vurdum gına
Emmimoğlu zatı suna
Bir senedir hizmet ettim
Başucunda döne döne
Yaptırırım al gonağı
Döşşerim senin odanı
Gutlu yataklar sererek
Beklerim senin yolunu

Başucunda dut ağacı
Kimi aşı kimi pici
Gelip başına otursana
Gız böyle istemem bacı

Şerif Hatun:
Çekilsem yanına gelsem
Yanından gösterir yeri
Ali’ye düğün mü gurdun
Okuntumu ayrı isterim

Adil GÖK