Teketek Haber

İNGİLİZLERİN MARAŞ’I İŞGALİ

İNGİLİZLERİN MARAŞ’I İŞGALİ
01 Şubat 2018 - 23:18

Yrd.  Doç. Dr. Yaşar ARSLANYÜREK*

            Özet

İngiltere için Anadolu coğrafyasındaki Güney Anadolu Bölgesi’nin ele geçirilmesinin üç temel unsuru bulunmaktaydı. Bunlardan ilki bu bölgenin Hindistan yolundaki ve yine İngiltere’nin elinde bulunan Süveyş ve Mısır’ın savunulmasında bir hareket üssü olarak önem arz etmesiydi. Diğeri Sykes-picot’a göre Fransızlara verilmesi kararlaştırılan ve petrol bakımından oldukça önemli bir yere sahip olan Musul’u Fransızlardan almak amacıyla elinde bir koz bulundurmak istemesiydi. Bir diğer neden de Maraş ve çevresinin işgal edilerek, bu bölgede kendi hâkimiyetlerinde bir Ermeni Devleti ile bir de Kürt Devleti kurulmasının sağlanmasıydı.

İngilizlerin Güneydoğu Anadolu Politikası ve bu bağlamda Maraş’ın işgali, Ortadoğu Politikasının bir uzantısı olup, İngiliz Hükümeti’nin Ortadoğu’yla ilgili hedefleri bu politikanın doğmasına neden olmuştur.

İngiltere bölgedeki işgallerine, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başladı. Zira 3 Kasım 1918 tarihinden başlayarak sırasıyla Musul, İskenderun, Kilis, Antep, Cerablus ve sonrasında da Maraş, İngilizler tarafından işgal edildi.

*Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Öğretim Üyesi, yasararslanyurek@gmail.com