Teketek Haber

KAHRAMANMARAŞ ŞALVAR GÜREŞİ VE BATI DÜNYASINDAKİ BENZERLERİ İLE KIYASLANMASI

KAHRAMANMARAŞ ŞALVAR GÜREŞİ VE BATI DÜNYASINDAKİ BENZERLERİ İLE KIYASLANMASI
08 Haziran 2018 - 9:24

Mehmet TÜRKMEN*

Veli DOĞAN**

Abdullah DOĞAN***

 

ÖZET

Bu çalışmada, Kahramanmaraş şalvar güreşinin ve benzerlikleri bulunan Batı dünyasındaki geleneksel güreşlerin durumu, tarihi süreç içerisinde geçirdiği aşamalar ve günümüzdeki durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Şalvar güreşinin yapıldığı Kahramanmaraş ili ve benzerlerinin yapıldığı Batı dünyasındaki uluslardan konuyla ilgili eski ve yeni belgeler elde edilmiştir. Toplanan belgelerin seçici ve ayırıcı özelliği olanlar, araştırmada ilgili yerlere konulmuştur. Bu çerçevede yerinde ve yeni elde edilen bilgiler eski bilgilerle karşılaştırılarak konuya yeni bir yorum getirmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede Batı dünyasında benzeri ya da aynı motiflerle yapıldığı görülen şalvar güreşleri; Kahramanmaraş’ta bundan 30 yıl öncesine kadar çok yoğun bir şekilde yapılırken, son yıllarda senede bir kez ancak yapılabildiği görülmüştür. Elazığ’ın Palu ilçesinde 1940’larda yapıldığına rastlanılan şalvar güreşine, bu tarihten sonra rastlanılmamaktadır. Kahramanmaraş şalvar güreşine Kanarya Adaları milli güreşi İsveç, İsviçre milli güreşinden daha çok benzemektedir. Kahramanmaraş’a şalvar güreşinin Anadolu’ya, Türk devlet geleneğinde öncü birlik görevi yapan, Türkmenler tarafından XII-XIII yy. getirildiği, geleneksel kültür unsurlarından ve folklorik özelliklerinden bir Bektaşi geleneği olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Sözcük: Kahramanmaraş, şalvar, güreş, geleneksel oyun, Batı dünyası.

* Yrd. Doç. Dr., OMÜ Yaşar Doğu BESYO, Samsun.

** Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi, Kayseri.

* **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Malatya.