Teketek Haber

KÂTİP HAN/ BÜYÜK BAĞDAT HAN

KÂTİP HAN/ BÜYÜK BAĞDAT HAN
25 Mayıs 2018 - 11:02

İlimiz merkezinde, Kurtuluş Mahallesi Kentsel Sit Koruma Alanı içinde, kent merkezinin en hareketli çarşısı olan Belediye çarşısının (Suk-i Maraş) kuzeybatı köşesinde ve Ulu Camii ile Marmara Hamamı arasında yer alan ve Tarihi Ticaret Alanı içerisindeki önemli yapılardan biridir.

Hanı tarif eden arazide ön tarafta geniş bir avlu, gerisinde farklı malzeme ve mimari özellikte iki yapı bulunmaktadır. Arşiv kayıtlarına göre doğu bölümde kalan yapı Dulkadirli Alaüddevle Bey tarafından 16.yüzyılda yaptırılmıştır. Yapının ismi bu dönemde Bağdat Hanı olarak kaynaklarda yer alır. Orijinalde iki katlı olan bu bölümden şimdi zemin katta bulunan mekân ayaktadır. Bu bölüm doğu -batı doğrultuda dikdörtgen planda ortada serbest ayaklar ve duvara bitişik payelere istinat eden sivri kemerlere çapraz tonozlarla kapatılmıştır. Hanın bu alanı lokanta kafe-kahve evi olarak hizmet vermektedir. İkinci katın ise 1780 yılında çıkan yangında tahrip olduğu bilinmektedir.

Batı tarafta bulunan bina ise 18.yüzyıl sonlarında yapıldığı belirtilir. Zemin ile birlikte üç katlı olan hanın bu bölümünde zemin kat; depo, servis alanları işlevinde olurken; üst katların ise han’a gelen misafirlerin konakladıkları asıl yaşam alanlarını göstermektedir. Ayrıca üst katta uygulanan geleneksel Türk evi iç sofalı plan düzeni önemlidir. Bu bölüm bir dönem Kâtipler tarafından kullanılmış olmasından dolayı halk arasında Kâtip Han olarakta anılmaktadır. Hali hazırda hanın bu bölümleri kentin yerel kültür ve geleneğinden eşyaların bir arada bulunduğu müze/sergi alanı olarak hizmet vermektedir.

Tüm bina 2012 yılında yapılan Restorasyon çalışması ile atıl bir durumdan kurtarılmış, şimdilerde Büyük Şehir Belediyemiz mülkiyetinde halka açık lokanta-kafe kahve evi ve yerel kültürden eserlerin sergilendiği müze alanları ile konuklarına hizmet vermektedir.