Teketek Haber

KINA GECESİ ÖLEN HACCA KIZ’IN AĞIDI

KINA GECESİ ÖLEN HACCA KIZ’IN AĞIDI
16 Şubat 2018 - 15:32

KINA GECESİ ÖLEN HACCA KIZ’IN AĞIDI ♣

Kahramanmaraş’ta yaşayan Hatice’nin hikâyesi ile ilgili iki rivayet vardır: Birinci Rivayet: Hacca adında bir kız bir gence verilir ve düğün kurulur. Hacca kız cumartesiyi pazara bağlayan gece aniden hastalanır ölür ve Hacca’ya çok üzülen anası bu ağıdı yakar. (Hürşide KARPUZ)
İkinci Rivayet: Andırın’ın Cambaz köyünde yaşandığı tahmin edilen Hacca, kocaya verilir. Bir süre sonra düğün başlar. Kına gecesi Hacca’nın eline kına yakılır. Gece vakti herkes yatağına yatar. Sabah olur herkes kalkar; Hacca, kalkmaz. Herkes yorulduğunu düşünerek kaldırmak istemez, ancak kuşluk vakti olur Hacca, hâlâ kalkmaz. Bunun üzerine gidip bakarlar ki, Hacca çoktan ölmüş. Hacca Kız’ın annesi o acıyla kızına aşağıdaki ağıdı yakar: (Döndü PARMAKSIZ)

Bülbül boş dala gonmuyor
Mihnesi buna ganmıyor
Varın söylen Hacca gıza
Guşluk oldu uyanmıyor

Maraş’tan çıktı bir ucu
Aksu’da oturdu m’ola
Ne mafasız yalan dünya
Hacca’yı götürdü m’ola

Samen gelir toza toza
Ben görmedim böle gaza
Varın söylen Hacca gıza
Guşluk oldu uyanmıyor

Samen geldi gol gol gezer
Üç ketip cehezini yazar
Beş lirelik telden izar
Soykalar galdı Hacca’dan

Aşamdan geldi posta
Ben görmedim böyle hasta
Yekin Hacca gızım yekin
Cehez galdı deste deste

Güvesi görmüş düşünü
Mevla’m goyurmaz peşini
Hacca gelin ollum deyi
Aşamdan kesmiş kekilini

Yareden vermiş akılı
Kim ola güve vekili
Samen geldi boş getmiyor
Kesin Hacca’nın kekilini

Samen gedikten aşmıyor
Düğün yemeği bişmiyor
Hacca gelin ollum deyi
Gına çabudun çeşmiyor

Âşık Hösüyün söze ganmaz
Bülbül de boş dala gonmaz
Varın söylen Hacca gıza
Guşluk oldu da uyanmaz

Bu arada damadın annesi şok geçirmesin diye erkeğin birine gelin elbisesi giydirilir. Gelin oğlan evine getirilir. Atalar: “Kara haber tez ulaşır.” derler. Durum kısa zamanda anlaşılır. Oğlanın annesi o acıyla şöyle der:
Gelin gızcağazım gelin
Çık da gapılarda salın
Üç günnücek gelin m’olur
Kör olasıca ölüm

Hürşide KARPUZ