Teketek Haber

“KIRMIZI ŞERİTLİ İSTİKLAL MADALYASI” VE MARAŞTA KAHRAMANLIK DESTANI

“KIRMIZI ŞERİTLİ İSTİKLAL MADALYASI” VE MARAŞTA KAHRAMANLIK DESTANI
02 Şubat 2018 - 17:30

Arş.Gör. Elçin İBRAHiMOV[1]

Özet

Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi ya da Millî Mücadele olarak adlandırılan, I. Dünya Savaşı‘ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu‘nun İtilaf Devletleri‘nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.

Bu yazımızda Milli Mücadele döneminde Maraşın gösterdiği kahramanlık savaşından bahsetemeğ çalışacağız.

Anahtar kelimeler: Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi, Millî Mücadele, Maraş, Kahramanlık Savaşı

[1] Bakü-Azerbaycan – elchinibrahimov85@mail.ru.