Teketek Haber

KÜÇÜK KEMAL’İN AĞIDI

KÜÇÜK KEMAL’İN AĞIDI
13 Şubat 2018 - 17:15

Çeşitli Hastalıklarla Vefat Edenleri Konu Edinen Ağıtlar

KÜÇÜK KEMAL’İN AĞIDI ♣

Andırın’ın Çukurkoz köyünde yaşayan Küçük Kemal, kış aylarının çok çetin geçtiği 1977’nin Şubat’ında hastalanır. Kar o kadar çok yağar ki yollar kapanır. Yollar kapalı olduğu için doktora götürülemez. Küçük Kemal’i doktora götürecek bir binek hayvanı da bulunamaz. Kemal’in hastalığı iyice şiddetlenir ve sonunda Küçük Kemal, on bir yaşındayken genç yaşta ahirete göç eder. Kaynak şahıs oğlunun ölümüne çaresizlik içinde kalarak bir şey yapamaz ve çok üzülerek aşağıdaki ağıdı yakar:

Havada guş gaçıyor
Ganadını bana açıyor
Gurban olam ciğerim
Anan gözünden gan saçıyor

Havada guş görmüşler
Ganadını da gırmışlar
Allah’ından bulasıcalar
Kemal’ıma söylemişler

Evimizin önü dere
Akan sular eder tere
Ciğerimden çıkmaz yara
Aslan oğlum yekinsene

Evimizin önü kiraz
Dünyadan almıyom mıraz
Ya n’edeyim Hatça Bacım
Felek etti bize garaz

Evimizin önü maldan
Gayri dutar eller saldan
Ben de düştüm gayri haldan
Aslan oğlum yekinsene

Evimizin önü maldan
Abduraman’ım bilmez haldan
Gırılsın varsın o maldan
Aslan oğlum yekinsene

Ekin ektim bitiremedim
Mor menevşe yetiremedim
Gurban olayım ciğerim
Ben seni hiç yitirmedim

Ekin ektim bitirmedim
Mor menevşe sokunmadım
Gurban olam ergenime
Ergenimi yetirmedim

Evimizin önü yazı
Yeğelir goyununan guzu
Gelemedi anan gızı
Ciğerim göçer gider şimdi

Safiye TEMİZ