Teketek Haber

Mahzuni 1

Mahzuni 1
04 Ocak 2019 - 16:54

Seğmenle sağdıçla girdin alana
Hani tüller hani pullar Mahzuni
Şakıyan dillerin dönmüş nalana
Hani teller hani diller Mahzuni
İnler teller üzer diller Mahzuni

Arifçe kükreyip çalar coşardın
Esip yağıp yatağından taşardın
Enginleri süzer belden aşardın
Hani seller hani beller Mahzuni
Ezer seller yaslı beller Mahzuni

Yeni dumanlandı ah bizim dağlar
Berçenek köyünde sararır bağlar
Afşin Elbistan’da taş toprak ağlar
Hani iller hani yollar Mahzuni
Uzar iller tozar yollar Mahzuni

Gurbet ellerinde koşup yoruldun
Boz bulanık çağlayarak duruldun
Düşünde canlanan güle vuruldun
Hani dallar hani güller Mahzuni
Sarar dallar bezer güller Mahzuni

Canavar kara yer seni de yedi
Türküler inledi saz oy oy dedi
Al dudaktan akar balların tadı
Hani allar hani ballar Mahzuni
Açar allar sızar ballar Mahzuni

Muhsin’i adayıp kullara verdin
Nice tohum ekip ekinler derdin
Yıllarca çırpınıp menzile erdin
Hani yıllar hani kullar Mahzuni
Uçar yıllar kızar kullar Mahzuni