Teketek Haber

MARAŞ COĞRAFYASINDA DİRİLİŞ RUHU ve 12 ŞUBAT ZAFERİ

MARAŞ COĞRAFYASINDA DİRİLİŞ RUHU ve 12 ŞUBAT ZAFERİ
13 Şubat 2018 - 20:48

İbrahim GÖKBURUN

ÖZET

Bu çalışmada; Maraş coğrafyasında Diriliş ruhu ve 12 Şubat zaferinin Milli Mücadele’de sürecinde önemi irdelenmiştir. 1918’de Mondros Mütarekesi ile Anadolu dört bir koldan işgal edilmiştir. Bu işgale karşı Tük milleti, “ya istiklal ya ölüm” parolasıyla Milli Mücadele hareketi başlatmıştır. Milli Mücadele’de Kahramanmaraş’ın çok önemli ve müstakil bir yeri vardır. Bu nedenle 12 Şubat Zaferinin Milli Mücadeledeki yeri ve önemi yeniden ele alınıp irdelenmelidir.

Bu noktada, 12 Şubat zaferinin özellikle vurgulanması gereken iki yönü vardır. Birincisi; Milli Mücadelenin kesinleşmiş ilk zafer olan 12 Şubat zaferi; Kurtuluş Savaşı’nda çok kritik bir dönemde gerçekleşmiştir. Uluslararası alanda Türkiye’nin resmen tanınmasında çok önemli bir rolü bulunmaktadır. İkinci önemli nokta ise, Anadolu’da milletin zafere olan inancını pekiştiren 12 Şubat diriliş ruhunun Maraşlı şairlerin, yazarlar ve ozanların ortaya koyduğu eserlerle yaşatılmasıdır. Toplumların yaşadığı coğrafya, bireylerin ruhunu ve düşüncesini şekillendiren önemli etkenlerden biridir. Maraş, şairleri ve ozanlarıyla mümbit bir coğrafyadır. Milli Mücadele döneminde doğrulup yeniden ayaklanan diriliş ruhunu şairler ateşlemiştir. Şehitlerimizin kanıyla sulanan topraklarımız; şairler ve sanatkârların eserleriyle yeşermiştir.

Toplumların yaşadığı coğrafya, bireylerin ruhunu ve düşüncesini şekillendiren önemli etkenlerden biridir. Maraş, şairleri ve ozanlarıyla mümbit bir coğrafyadır. Milli Mücadele döneminde doğrulup yeniden ayaklanan diriliş ruhunu şairler ateşlemiştir. Şehitlerimizin kanıyla sulanan topraklarımız; şairler ve sanatkârların eserleriyle yeşermiştir.