Teketek Haber

MARAŞ VE ADANA EYALETLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

MARAŞ VE ADANA EYALETLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ
04 Aralık 2019 - 17:10

1839-40 yıllarında Maraş, isyancı Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa tarafından işgal edildi. 18 ay Maraş’ı elinde tutan İbrahim Paşa, babasının Osmanlı devleti ile yaptığı anlaşmayla şehri boşalttı. Mısırlıların işgali sırasında Beylerbeylik (Valilik) mer- kezi Maraş aynı zamanda Paşa Sancağı’ydı. Zülkadir Eyaleti de denilen Maraş ve buraya bağlı olan kazaların yönetilmesini güçleştirmiştir. Bu yüzden bölgede devlet otoritesi ortadan kalkmış ve buna bağlı olarak birçok isyan çıkmıştır.

Maraş ve çevresinde düzeni sağlamak için 1845’ten itibaren Adana Eyaleti’ne bağlanması için girişimler başlamıştır. Bu duruma gerekçe olarak bölgedeki aşiretlerin iskân edilmesi ve vergilerin topla- nabilmesinin bu şekilde gerçekleştirileceği ileri sürülmüştür. Bölgeye yönelik bu idarî düzenleme ile ilgili yapılan çalışmalarla yaklaşık üç yıl sonra bu birleşme gerçekleşmiştir. Alınan bir kararla 1848’de Sultan Abdülmecit’in emriyle ilk önce Zulkadir Eyaleti, Adana Eyaleti ile bir- leştirilmiştir. İki eyalet artık birlikte idare edilmeye başlanmıştır. 1848’de Maraş Eyaleti’nin Valisi olan Tosun Paşa’nın görevine son ve- rilerek Adana Valisi Osman Paşa’ya Maraş Valiliği’ni de yürütme gö- revi verilmiştir. Bundan sonra Maraş sancak olarak idarî birimdeki yerini almış ve burayı da bir mutasarrıf idare etmeye başlamıştır. Ma- raş’ın merkezine ise bir kaymakam tayin edilmiştir. 1848’de Adana ve Maraş Valisi olarak Mustafa Paşa tayin edilmiştir. Maraş Sancağı mutasarrıflığına ise Köse Mehmet Paşa getirilirken Maraş kaymakamı olarak da Abdi paşa tayin edilmiştir.