Teketek Haber

MEME KANSERİNDEN KORUNMAK MÜMKÜN

MEME KANSERİNDEN KORUNMAK MÜMKÜN
02 Ekim 2019 - 15:05

Memenin kanser hariç pek çok başka hastalığının ya da meme ile ilişkili yakınmaların ortaya çıkabileceğinden bahseden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Meme Sağlığı Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim, bu kanser türünün sadece kadınlarda değil, nadir de olsa erkeklerde de görülebileceğini kaydetti. Özellikle erişkin çağdaki kadınlarda, hormonal değişikliklerle ilişkili olarak her ay meme dokusunda gelişebilen çeşitli değişikliklerin belirli yakınmalara neden olabildiğine değinen Prof. Dr. Besim, buna ek olarak memede kanser dışında görülmesi mümkün olan diğer hastalıkların (infeksiyöz, patolojileri, gelişimsel anomali) tedavisi için bir tedavi merkezinin gerekliliğinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, Meme Sağlığı Merkezi’nin de buradan yola çıkılarak kurulduğunu ifade etti.