Teketek Haber

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE ELBİSTAN’DAN MARAŞ’A YAPILAN YARDIMLAR

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE ELBİSTAN’DAN MARAŞ’A YAPILAN YARDIMLAR
01 Şubat 2018 - 22:50

Yrd. Doç.Dr. Fahri KILIÇ*[1]

ÖZET

İngilizlerin Maraş’ta yaklaşık sekiz ay boyunca sürdürdükleri işgalin sona ermesinin ardından şehri 1 Kasım 1919’da Fransızlar işgal etmiştir. Bu haksız işgallerin ardından Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa, Maraş’ta milli direnişi başlatmak için bir milli teşkilat kurulmasına karar vermiştir. Bu amaçla da bölgenin kurtuluşu için hali hazırda işgal altında bulunmayan ve coğrafi bakımdan doğal bir güvenliğe sahip olan Elbistan merkez olarak seçilmiştir. Bu gelişmelerden sonra emekli eski Şam Sulh hâkimi Ali Rıza Bey’in başkanlığında Elbistan’da bir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyet, yaptığı çalışmalarla kısa sürede Mustafa Kemal Paşa’nın Güney Cephesine yönelik uygulamalarının en önemli unsuru haline gelmiştir. Maraş’a Elbistan üzerinden sürekli askeri yardımlarda bulunmuş, Maraş’ın kuzeyinde bir savunma hattı oluşturulmuştur.

Bu çalışma, Milli Mücadele’nin en parlak destanlarından birini oluşturan Maraş Müdafaasına Elbistan aracılığıyla yapılan katkıları kapsamıştır. Bulgular ışığında güney cephesinde Elbistan’ın stratejik ve lojistik önemi ortaya konulmuştur. Araştırma verileri döneme ilişkin arşiv kaynakları, süreli yayınlar ve anılardan oluşturulmuştur.

*  Yrd. Doç.Dr. Fahri Kılıç, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.   kilic_f@ibu.edu.tr.

[1] Bu bildiri, 25-27 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu’nda “Milli Mücadelede Elbistan” adlı bildirinin genişletilmesiyle hazırlanmıştır.