Teketek Haber

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE FRANSIZ İŞGALİ KARŞISINDA MARAŞ SAVUNMASI, EKİM 1919’DAN ŞUBAT 1920’YE KADAR SÜREDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAY VE ÇARPIŞMALAR

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE FRANSIZ İŞGALİ KARŞISINDA MARAŞ SAVUNMASI, EKİM 1919’DAN ŞUBAT 1920’YE KADAR SÜREDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAY VE ÇARPIŞMALAR
02 Şubat 2018 - 10:19

 Dr. F.Rezzan ÜNALP· – Dr.Levent ÜNAL*

Özet:

Birinci Dünya Harbi sonunda İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7’nci maddesine dayanarak ateşkes çizgisini aşmaları ve Anadolu’nun güney bölgesini işgale girişmeleri bu bölgede direniş hareketlerini başlattı. Bölge önce İngilizler tarafından işgal edildi, daha sonra İngiltere ile Fransa arasında yapılan bir antlaşmayla Adana, Maraş, Antep ve Urfa Fransızlara bırakıldı. İngiliz işgali sırasında gerek halkın işgalin geçici olduğuna inanması, gerekse İngilizlerin halkın tepkisine yol açabilecek hareketlerden kaçınmaları nedeniyle önemli bir direniş hareketi görülmedi. Ancak İngilizlerin yerini alan Fransızların Ermeni azınlıkla işbirliği yaparak halkı sindirmek istemesi bu durumu değiştirdi. Bölgedeki ilk direniş ve teşkilatlanma faaliyetleri kendini savunmak durumunda olan bölge halkından geldi. Sivas Kongresinde Kuvayı Milliye kurulması ve bölgeye yakın askeri birliklerin yardımda bulunması kararlaştırıldı.

Bu bildiride Fransızlar tarafından Maraş’ın işgal edilmesinden tahliyesine kadar olan sürede cereyan eden olay ve çarpışmalara yer verilecektir. Maraşlıların mücadele bayrağını açmalarının ilk adımı olan Sütçü İmam olayından, Mustafa Kemal’in bölgeye gönderdiği Kılıç Ali ve diğer subayların direniş ve teşkilatlandırma faaliyetlerinden, yerli halkın kahramanlıklarıyla öne çıkan önemli şahsiyetlerinden bahsedilecek, sonuç bölümünde Fransızların bölgeyi tahliye etmelerinin nedenleri değerlendirilecektir.

  • Dr.E.Hv.Öğ.Alb. Ufuk Üniversitesi/MSB Üniversitesi, rezzanunalp@mail.com

* Dr.E.Kur.Alb.Levent ÜNAL. MSB Üniversitesi, unallevent11@gmail.com