Teketek Haber

Mübarezeddin Çavlı

Mübarezeddin Çavlı
28 Mayıs 2018 - 12:37

Mübarezeddin Çavlı

Devletin en önemli adamlarından biri olan Ebu’l-İzz Mübarezeddin Çavlı ilk olarak çaşnigirlik[1] görevinde bulunmuştur. Sultan II. Gıyaseddin’in sultanlığının ilk zamanlarında Elbistan valiliği yapmıştır. Daha sonra I.İzzeddin Keykavus da onu 1211’de Elbistan Valisi atamıştır.[2] I. Alâeddin Keykubad ve II.Gıyaseddin Keyhüsrev’in zamanında önemli görevler üstlenmiştir. Ermenilere, Eyyubilere ve Moğollara karşı düzenlenen seferlere iştirak etmiştir. Uzun yıllar Elbistan valiliği yapmıştır. Kösedağ Savaşı sonrası beylerbeyliği makamına getirilerek Elbistan ve Malatya valisi olarak tayin edilmiştir. Maraş ve Elbistan’da pek çok eser inşa ettirmiştir. Bu eserlerden başta geleni Elbistan Ulu Camii ve Çavlı Handır.[3]

[1] Çaşnigir, çeşnigir: Sarayın mutfağından sorumlu olup herhangi bir zehirlenme tehlikesine karşı sultana sunulan yiyecekleri ilk tadan kişiye verilen isimdir.

[2] Cahen, s.206.

[3] Yinanç, s.Elbistan, s.225