Teketek Haber

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Nüfusu 30 binin üzerinde olan bölgelerde…

Toplum Sağlığı Merkezleri, nüfusu 30 binin üzerinde olan  ilçelerde, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde hizmet verecek. Görev tanımları  kapsamında bütün iş ve işlemler İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılmaya devam  edecek.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Nüfusu 30 binin üzerinde olan bölgelerde…
25 Mayıs 2018 - 17:15

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı  Birimler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de  yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre, 81 ildeki 972 Toplum Sağlığı Merkezi  yerine 51 ildeki 15-30 bin nüfuslu bölgelerde 202, 15 binin altında nüfusa sahip  olan yerlerde ise 293 Toplum Sağlığı Merkezi olmak üzere toplam 546 Toplum  Sağlığı Merkezi hizmet verecek.30 binin üstü nüfusa sahip olan 426 ilçede ise aynı hizmetler İlçe  Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Toplum Sağlığı Merkezinin kurulmadığı ilçelerde yönetmelik ile  öngörülen hizmetler İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğünün de  kurulmadığı yerlerde ise İlçe Devlet Hastaneleri tarafından sağlanacak.

Yeni yönetmeliğe göre ayrıca, Hemoglobinopati Tanı Merkezi, Deri ve  Zührevi Hastalıklar, Sıtma ile Mücadele birimlerinin verdiği hizmetler de  Sağlıklı Hayat Merkezlerinin bünyesinde sürdürülecek.

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması biriminin adı Çocuk Ergen ve  Kadın Üreme Sağlığı şeklinde değişti.

Verem Savaş Dispanserlerinden alınan sağlık hizmetleri, Sağlıklı Hayat  Merkezlerinin bünyesindeki Enfeksiyon Hastalıkları Kontrol Hizmetleri tarafından verilecek.