Teketek Haber

SGK’DA YAPILANDIRILAN BORÇLARA TAKSİT İMKANI

Denizli SGK İl Müdürü Abdullah Mersin, kurumun alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yaptığı konuşmada, “Yapılandırılan borçlar, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksit şeklinde de ödenebilecektir” dedi.

SGK’DA YAPILANDIRILAN BORÇLARA TAKSİT İMKANI
13 Temmuz 2021 - 18:03

Denizli SGK İl Müdürü Abdullah Mersin, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına’ ilişkin kanun ile getirilen Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Başkan Mersin, “Bilindiği üzere 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında vatandaşlarımıza, Kurumumuza olan borçlarını yeniden yapılandırma ve taksitlendirme imkanı sağlanmıştır. 2021 Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş olan; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, 30.04.2021’den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6’ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler yapılandırma kapsamındadır” dedi.

“Yapılandırılan borçlar, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksit şeklinde de ödenebilecektir”

Ödemeler hakkında bilgilendirme bulunan Müdür Mersin, “Yapılandırılan borçlara ilişkin olan gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacak yapılandırılan borcun peşin olarak ödenmesi halinde ise hesaplanan tutardan da yüzde 90 oranında indirim yapılacak ayrıca Yapılandırılan borçlar, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksit şeklinde de ödenebilecektir. Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar hariç olmak üzere Vatandaşlarımızın bu imkanlardan yararlanabilmeleri için; 31 Ağustos 2021 tarihi bitimine kadar Müdürlüğümüze veya ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine şahsen veya internet üzerinden başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) ödemelerini 31 Ekim 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle) 01 Kasım 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir”

Gelir testi hakkında bilgi veren Müdür Mersin, “Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye 01 Temmuz 2021 – 01 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. Genel Sağlık Sigortası prim borçları için Başvuru şartı aranmadığından 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Genel Sağlık Sigortası kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31/12//2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek, ayrıca Genel sağlık sigortası kapsamına alınan sigortalılarımızdan tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanların 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir” dedi.