Teketek Haber

SON ELLİ YILDA KÜLTÜR-SANAT VE SOSYALLEŞMEDE KAHRAMANMARAŞ

SON ELLİ YILDA KÜLTÜR-SANAT VE SOSYALLEŞMEDE KAHRAMANMARAŞ
29 Nisan 2019 - 10:18

Bin dokuz yüz kırklı yılların içinden geliyorum. Bugüne değin kırsaldan-kentsele gelinen yenilenme, değişim ve gelişim sürecini yaşayanlardanım. Allah’a çok şükürler olsun ki bana 84 yıllık bilinçli bir ömür verdi; karşılığında bir de sorumluk: Yetmiş yıllık toplumsal algılarıma gözlem ve araştırmalarımı da ekleyerek oluşan yaşamsal birikimimi, okurlarımla paylaşıma sunmak…

Dünden-bugüne, belleğimdekileri bilinçli bir anımsama gücüne sahip olduğuma inanıyorum. Bu yüzden ki, yaşamsal kültür-sanat ve sosyalleşme boyutuyla sınırlı tuttuğum bu kasayı, sizlere açmayı bir görev bildim. Böylece içinde yaşadığımız bu kentteki değişim ve gelişime dikkat çekmeye çalıştım. Şunu çok iyi biliyorum ki; benim yaşıma yakın ya da daha ileri yaşta olanlar, bu gelişim sürecinin içinden geldikleri için, bire bir benimle nostaljik bir alanda buluşacaklardır.

Teknolojik gelişim ve yaşam standardının yükselişiyle günümüzde daha da hızlanan bu süreçte, Belediyelerimizin önemli atılım ve açılımlarının katkısı vardır; elbette… Geçmişte Belediyecilik, rutin hizmetlerin dar kalıbı dışına çıkılmadan yapılırdı. Günümüzde ise Belediyeler, yönettikleri kent toplumunun her türlü gereksinimine duyarlı olmak, hizmet üretmek gibi bir sorumluluk duygusu ve zihniyet değişimi içindeler. Bu nedenle ki günümüzde toplumdaki hızlı değişimlerin gereği, kültürel-sanatsal ve sosyalleşmenin alt yapılarını hızla oluşturma çabasına girmişlerdir.

Bu nedenle NFKM., MAKM., SKM., KAFUM. ve diğerleri, halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bu kültür merkezlerinde, son zamanlarda tiyatro, konser, konferans, sempozyum, resim, fotoğraf, ebru ve el sanatları sergileri gibi çok boyutlu sanatsal etkinliklere tanık oluyoruz. Özellikle NFKM.’de söz konusu güzel sanatlarla ilgili kursların da açıldığını gözlüyoruz. Ayrıca, KAFUM.’da son üç yıldır açılan “KİTAP FUARI” Kahramanmaraş için önemsenmesi gereken bir ilktir.

Bütün bu kültür ve sanatsal etkinlikler, Güzel Sanatlarla ilgili var olan birtakım olumsuz algıların düzelmesine de fırsat veriyor. Yanlış algılar yerine doğruları yerli yerine oturuyor. Ayrıca bu merkezlerde edebiyat günleri, şiir okuma yarışmaları, okulların sene sonu sosyal ve kültürel etkinlikleri, STK.’a ve siyasi parti toplantıları da düzenlenmektedir.

Belediyelerimizin, “her mahalleye bir kütüphane, bir taziye evi ve her semte bir kültür parkı” gibi sloganlarını da çok önemsiyorum. Bu konuda hayli mesafe alındığı, bu kitaba aldığımız Kütüphane, Taziye Evi ve Kültür Parkı listelerine bakıldığında anlaşılacaktır. Bir yanda okuma alışkanlığı kazanımı ve bilgi kaynağıyla tanışmaya vesile olan kütüphaneler; diğer yanda sosyalleşmenin, bilişimin, iletişimin, etkilenişimin, etkilemenin, kaynaşmanın ocağı olan Taziye Evleri ve Kültür Parklarının toplumsallaşmaya katkısı yabana atılamaz.

Kuşkusuz toplumsal boyutlu bu değişim, yenilenme ve gelişimin çok yünlü etkenleri vardır: Biz burada çalışmamızı, Kültür- Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Sosyalleşme boyutuyla sınırlı tuttuk. Diyeceksiniz ki: “ Bacalı, bacasız sanayinin, ekonominin ve sözü edilmeyen onlarca diğer faktörlerin bu gelişime katkısı-etkisi yok mu?” Olmaz olur mu? Var, elbette… Öncelikle refah düzeyinin yükselmesi, kültür-sanata ilginin artması, sosyalleşmenin tetiklenmesi anlamına gelir. Ne var ki bunların her biri başlı-başına bir inceleme, araştırma konusudur. Bu nedenle çalışmamızı baştan beri söylediğimiz gibi belli bir sınır içinde kalmak üzere başlattık. Konuya salt güzel sanatlar ve estetik pencereden baktık. Dağıtmak istemedik. Sınırlanan bir kitap formatının içinde kalmaya çalıştık. Devasa bir konunun belli boyutları içinde kalmak, pek kolay olmuyor.

Dünü bugüne, bugünü daha güvenli bir geleceğe taşıma konusunda bir algı uyandırabildikse, (sınırlı alanda da olsa) bir görevi yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Eksikler için bağışlanmak dileğimle…

Mustafa OKUMUŞ