Teketek Haber

STANLEY E. KERR’İN “THE LIONS OF MARASH” KİTABINA GÖRE MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİ VE KİTABA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

STANLEY E. KERR’İN “THE LIONS OF MARASH” KİTABINA GÖRE MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİ VE KİTABA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
02 Şubat 2018 - 10:12

Mustafa Edip ÇELİK*

Özet

1915 yılında, sözde Ermeni soykırımından kurtulmuş olan Ermenilere yardım etmek amaçlı ABD’de “Near East Relief” adında bir kurum kurulmuştur. Bu kurumun bünyesinde Ermenilere yardım amaçlı çalışmaya gönüllü olan Stanley E. Kerr 1919 tarihinde bu kurum tarafından Maraş’ta görevlendirilmiştir. 1919-1922 yılları arasında Maraş’ta kalan Stanley E. Kerr bu süre içerisinde Maraş Milli Mücadelesine şahitlik etmiştir. Maraş’tan ayrıldıktan elli yıl sonra buradaki kendi deneyimlerinin yanı sıra yine o dönemde Maraş’ta çalışan yabancı misyon görevlilerin anılarını kullanarak Maraş’ta meydana gelen olayları ele alan bir kitap yazmıştır. Ancak yazar Maraş’ın kurtuluş mücadelesi döneminin olaylarını ele alırken tarafsız kalamamış ve Fransızların Maraş işgalinde işgalcilere kucak açan Ermenileri masum olarak ve Türkleri de isyancı olarak göstermeye çalışmıştır. Bu çalışma, Stanley E. Kerr’in kaleme aldığı kitabın eksikliklerini ve taraflı yönlerini ortaya koyarak, bu görüşlere yönelik tarihsel doğruluğu ispatlanmış eleştiriler yaparak daha doğru bir bakış açısı ortaya koymayı amaçlamaktadır.

* Yrd. Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye, medipcelik@hotmail.com,