Teketek Haber

TÜRKİYE’NİN AĞIDI

TÜRKİYE’NİN AĞIDI
12 Şubat 2018 - 15:22

I- Mekânları Konu Edinen Ağıtlar

TÜRKİYE’NİN AĞIDI

Âşık Turabî hastalanır ve İskenderun Devlet Hastahanesi’ne kaldırılır. Gözlerini açtığında başında üç hemşireyle iki doktorun olduğunu görür. Ancak hemşirelerin kendisiyle ilgilenmediklerini, sohbet ettikle- rini görür. Her yönüyle cennet kadar güzel olan Türkiye’nin bu içler acısı durumuna çok üzülen Âşık Turabî daha fazla dayanamayarak aşağıdaki ağıdı yakar:

Üç hemşire iki toktur Hasta geldi bakan yoktur Ne yapsalar bize haktır Burası Türkiye gardaş

Vatandaş yanmış kimene Hemen hazırlar bahane Bu vurdumduymazlık niye Burası Türkiye gardaş

Bankayı talan ettiler Paraları alıp gittiler Hırsızlara ne yaptılar Burası Türkiye gardaş

Turabî derdin bitmiyor İlaç sana kâr etmiyor
Söz verdi amma dutmuyor Burası Türkiye gardaş

Selahattin AVAN (Âşık Turabî)