Teketek Haber

Akademik ve bilimsel çalışmalarla yem sektörüne yön veriyor

Akademik ve bilimsel çalışmalarla yem sektörüne yön veriyor
17 Mayıs 2024 - 15:21

Müşterilerinin sağlıklı çiftlik hayvanları yetiştirmelerine destek olmak amacıyla inovasyona ciddi yatırımlar yapan Trouw Nutrition Türkiye, hayata geçirdiği bilimsel çalışmalarla da dikkat çekiyor. Son olarak şirketin Fylax Flow ürününün deneme sonuçları Turkish Journal of Agriculture, Food Science and Technology dergisinde yayımlandı. Bu başarıya imza atan makalenin hazırlık süreci ise Trouw Nutrition Türkiye Yem Katkı ve Hayvan Sağlığı Ürün Grubu Müdürü Dr. Kazım Bilgeçli ve Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Budak ile yürütüldü. Şirketin bir diğer akademik çalışması olan ‘Glukonik Asit Kullanımının Süt Sığırlarında Bağırsak Sağlığı ve Performans Üzerindeki Etkileri’ konulu poster bildirisi de Antalya’da düzenlenen 4. Uluslararası Hayvan Besleme Bilim Kongresi’nde bilim insanlarına sunuldu.

Şirket olarak, ‘Geleceği beslemek’ misyonu doğrultusunda sağlıklı çiftlik hayvanları yetiştirebilmeleri için üreticilere kaliteli ürünler ve inovatif çözümler sunmalarının yanı sıra bilimsel çalışmalara da imza attıklarını belirten Trouw Nutrition Türkiye Yem Katkı ve Hayvan Sağlığı Ürün Grubu Müdürü Dr. Kazım Bilgeçliyayımlanan makaleleri kapsamında şu bilgileri paylaştı; “Türkiye’de ticari süt ve besi yemi üretimine bakıldığında yaklaşık olarak yıllık 14 milyon 569 bin mt yem üretildiğini görüyoruz. Bu yemlerin üretildiği işletmeleri yıllık üretimlerine göre büyük, orta ve küçük ölçekli işletmeler olarak sınıflandırabiliriz. Üretimdeki en yüksek pay yüzde 62 ile büyük işletmelerdeyken bunları sırasıyla yüzde 23 ile orta ve yüzde 15 ile küçük ölçekli işletmeler takip ediyor. Her işletme nihai kullanıcılara kaliteli yem üretmek için ham maddeden ambalajlamaya kadar olan birçok üretim noktasında farklı uygulamalar gerçekleştiriyor. Bu noktada yem üreticilerinin ürün kalitesine ve işletme ekonomilerine katkı sağlayan organik asit ve sürfaktan kombinasyonu ürünümüz Fylax Flow ile ilgili bilimsel bir çalışma hayata geçirdik. Çalışmamızın amacı Türkiye’de kendi şartlarında üretim yapan ticari yem fabrikalarının rutin işleyişlerine herhangi bir müdahalede bulunmadan sadece Fylax Flow ilavesi ile işletmeye ve yem kalitesine olan katkısını ölçümlemekti” dedi.

Sonuçlar Turkish Journal of Agriculture, Food Science and Technology’de yayımlandı

Yapmış oldukları çalışmayla enerji tasarrufu ve üretim aşamasında rutubet optimizasyonu konularıyla ilgili tatmin edici sonuçlara ulaştıklarını ifade eden Dr. Kazım Bilgeçli; “Bu noktada elde ettiğimiz sonuçları baz alarak Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Budakile birlikte akademik bir makale yazdık. Makalemiz, Turkish Journal of Agriculture, Food Science and Technology dergisinde yayımlandı. Araştırmamız, ülkemiz şartlarında mevcut üretim tesislerinde hiçbir değişiklik yapılmadan sadece ürünün üreticiye sağladığı katkı ve kazancı ortaya koymasının yanı sıra bağımsız bilimsel çalışmalarla da desteklendiği için çok kıymetli. Çalışmamızın tüm üreticilere ve sektöre fayda sağlamasını hedefliyoruz” diye belirtti.

Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi’nde de poster bildirisi yayımlandı

Yayımlanan makalelerinin yanı sıra ‘Glukonik Asit Kullanımının Süt Sığırlarında Bağırsak Sağlığı ve Performans Üzerindeki Etkileri’ konulu poster bildirilerinin 4. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi’nde bilim insanları ile paylaşıldığını belirten Dr. Kazım Bilgeçli; konuyla ilgili şunları söyledi: “Poster bildirimizde bu konuyu seçmemizin birçok sebebi var. Öncelikle rumen, ruminant beslenmesindeki gelişmelerin birçok alanında önemli odak noktalarından biri oldu. Bununla birlikte hayvan sağlığı ve performansıyla yakından alakalı olduğu için hindgut kontrolüne olan ilgi de giderek artıyor. Çeşitli fizyolojik ve fonksiyonel faktörler nedeniyle sindirim sisteminin aşağı kısımları rumenden çok daha hassas ve asidotik durumlardan kaynaklanan disbiyoza karşı rumene kıyasla çok daha duyarlı. Kaplanmış glukonik asit ilavesi ile glukonat laktik asit bakterileri ve asit kullanan bakteriler tarafından fermente ediliyor, laktik asit bakterileri glukonattan laktat ve asetat üretiyor. Ardından asit kullanan bakteriler, laktat ve asetat ile glukonatı bütirata dönüştürüyor. Bunun neticesinde bağırsaklardaki uçucu yağ asidi üretimi artıyor. Uçucu yağ asidi seviyesindeki bu artış, bağırsak sağlığının korunmasına ek olarak üretim ve performansa pozitif yönde yansıyor.”

Doğru beslemenin ve iyi çiftlik yönetiminin endüstriyi ve hatta gezegeni dönüştürebileceğine inanan global bir şirket olarak bilimin ve teknolojinin ışığında yol aldıklarını vurgulayan Dr. Kazım Bilgeçli, sektöre katkı sağlayacağını düşündükleri projelere ve çalışmalara artan bir ivmeyle devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.