Teketek Haber

“AR-GE, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM “MADE IN TÜRKİYE” MARKASININ ALAMET-İ FARİKASI OLACAK”

“AR-GE, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM “MADE IN TÜRKİYE” MARKASININ ALAMET-İ FARİKASI OLACAK”
06 Haziran 2022 - 11:26

“MMG-EURITECH AVRASYA AR-GE, İNOVASYON&TEKNOLOJİ ZİRVE VE SERGİSİ” GEBZE BİLİŞİM VADİSİ’NDE SÜRÜYOR!

Türkiye’nin 81 ilinde ülkemizin refah ve müreffeh bir ekonomide tüm alanları ile “ortak akıl” sinerjisinde ilerlemesi için yüzbinlerce mimar ve mühendisin Türkiye’nin geleceği için hep birlikte çalıştığı Mimar ve Mühendisler Grubu’nun bu yıl 5’incisini düzenlediği, Avrasya’nın en kapsamlı etkinliği olan “MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi” ile kamu, özel iştirakler, Teknopark’lar, teknoloji üreticileri, enerjinin her alanında üretici ve teknoloji geliştirici firmalar, girişimciler, yatırımcılar, icat ve buluşlarıyla dünyaya isimlerini duyuran genç üniversiteli ve başarılı liseliler, akademisyenler, mimar ve mühendislerin katılımlarıyla 1-3 Haziran’da Gebze Bilişim Vadisi Fuar Merkezi’nde bir araya getiriyor.

“MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi”nin ikinci gününde açılış konuşmalarını T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ve Mimar ve Mühendisler Grubu Başkanı Bülent Şen gerçekleştirdiler.

SINIRLARI ZORLAYARAK “MEYDAN OKUMAK” AR-GE’NİN ÇEKİRDEĞİDİR!

“MMG-Euritech Avrasya AR-GE, İnovasyon&Teknoloji Zirve ve Sergisi’nin açılış konuşmalarını değerli teşrifleri ile gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kurucu üyelerinden biri olduğum Mimar ve Mühendisler Grubu’nu 5’incisini düzenledikleri bu değerli zirve ve sergiden dolayı kutluyorum. Gençlerin sektöre ısınmaları için bu organizasyonlar çok önem taşıyor. Sektörümüz için de nitelikli insan kaynağının karşılanması açısından faydalı oluyor. Bizim dönemimizdeki imkanlar oldukça sınırlıydı. AR-GE dediğimiz konu da tam burada başlıyor. Sınırlı imkanlarla sınırsız hayal gücüyle bir araya getirmeniz gerekiyor. Bilinen bir şeye yeni bir dokunuş, yeni bir bakış açısı katıyorsunuz. AR-GE yapmak için biraz kalıpların dışına çıkmak gerekiyor. Bu işin sihri farklı olmak. AR-GE bir yönüyle sınırları zorlamak. Hem kendi sınırlarını hem başkalarının sınırlarını zorlamak önemlidir. Yabancıların “Challenge” dediği, meydan okuma AR-GE’nin çekirdeğidir. Kalıplara meydan okuyorsunuz. Önyargılara, klişelere meydan okumaktır AR-GE. AR-GE günümüz şirketlerini diğerlerinden ayıran bir özelliktir. Artık şirketlerimiz için ayırıcı bir nitelik kazanan AR-GE, önümüzdeki dönem “Made In Türkiye” markasının alamet-i farikası olacak. Enerji sektöründe AR-GE dediğimizde, enerji teknolojileri en fazla adım attığımız sektörlerden biridir” dedi.

FOTOVOLTAİK MODÜL ÜRETİMİNDE AVRUPA LİDERİ ÜLKE: TÜRKİYE!

Bugün güneş enerjisinde yerli yatırımların başarısı ile yüzde 75 yerlilik oranına ulaşıldığına dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Güneş enerjisinde yüzde 75, rüzgar’da yüzde 65, jeotermal enerji de ise yüzde 55 oranında yerli teknoloji üretimine sahibiz. Fotovoltaik modül yani güneş panelinde kapasite artırımları ile birlikte üretimde Avrupa lideri konumundayız. Güneş paneli üreticilerimiz dünyanın en önemli güneş paneli tedarikçileri arasında ilk sıralarda yer alıyorlar. Bu başarı ve gururu güneş paneli üreticilerimiz ülkemize yaşatıyor. Avrupa ve Ortadoğu’nun ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası Türkiye’de tam kapasite ile faaliyet göstermekte.  Bu tür yatırımlar artık daha erişilebilir ve daha az maliyetli hale gelmiştir. Bir diğer alan rüzgar enerjisi. Güneş enerjisine göre daha sofistike bir alan. Birçok kısmını yerli imkanlarla Türkiye’de üretiyoruz. Bazı sanayicilerimiz siparişlerini kapatmışlar artık teklif veremez duruma gelmişler. Şimdi üretim kapasitelerini arttırmak için çaba gösteriyorlar bizde destek veriyoruz. Kaynak bizimse teknoloji de bizim olmalı. Yoksa enerji bağımsızlığından söz edemeyiz. Madencilikte de teknolojinin yerlileştirilmesi en önemli hedeflerimizden bir tanesidir. Kaynaklarımızı ara ürün ve uç ürün olarak ihraç etmek hedefimiz. Çünkü ticari ürün olarak işlenen maden hammadde olarak sağlanan madenden 24 kat daha fazla kazandırıyor. Teknolojinin bize ait olduğu yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Bor ile ilgili 4 tesisin temelini atacağız. Nadir toprak elementleri ve lityum tesisleri gelecek. Burada “Temiz Enerji”, nükleer ve tabii kaynaklara yönelik çalışmaları yürütüyor olacağız. Bu ürünleri ticarileştiriyor olmamız lazım” diye konuştu.

GÜNEŞ PANELİNDE SANAYİCİLERİMİZ TALEBE AR-GE, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YATIRIMLARI İLE YETİŞİYORLAR

Enerjinin her alanındaki gelişmeler ve yenilikçi teknolojiler de Mimar ve Mühendisler Grubu Başkanı Bülent Şen’in oturum başkanlığında kamu ve özel sektör ile birlikte ele alındı ele alındı. Etkinliğin enerji bölümündeki “Karbonun Yenilikçi Dönüşümü” oturumuna Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, KÖMÜRDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Erdem, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürü Dr. Ömer Erdem, Demir Export Genel Müdürü Ramazan Yön katıldılar. “Yeni ve Yenilenebilir: Güneş Enerjisi” panelinde güneş paneli üreticisi olarak Avrupa’nın ilk ve tek entegre güneş paneli üretim tesisini kuran, Türkiye’nin güneş enerjisi konusunda ismini dünyaya duyuran öncü firmalarından Kalyon PV’nin AR-GE Müdürü Fırat Es, fotovoltaik modül üretiminde AR-GE ve inovasyon yatırımları ile Türkiye’nin güneş paneli üretiminde Avrupa’da birinci olduğuna dikkat çekti. Panelde, ülkemizin yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde kurulu güç olarak son yıllarda yaptığı atılıma ve bu atılımda ülkemizde güneş paneli üretmek üzere “ileri teknoloji” üretim yapan fabrikalar kurulmasının, kapasite artışları ile global ve yerel talebe yetişmek üzere AR-GE ve inovasyon yatırımlarının artırıldığına ve bu yatırımların Türk üreticiler tarafından hızlı alınan kararlar ile “en doğru zamanda” yapılmasının güneş enerjisinden elektrik üretiminde ülke olarak sağladığımız başarının en büyük etmenleri arasında olduğu vurgulandı. AB ülkelerinin toplam üretim kapasitesinin 3 bin 200 megavat seviyesinde bulunduğuna dikkat çekilen oturumda, Türkiye’nin 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle Avrupa’da lider konumunda bulunduğu ve Türkiye’nin 2022 ve 2023’te yapacağı yatırımlarla güneşte üretim kapasitesini 9 bin 110 megavata çıkaracağının öngörüldüğü belirtildi.

İNOVATİF ÜRÜNLERİMİZ İLE DÜNYA PİYASALARINDA YARIŞIYORUZ”

Etkinliğin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen, “Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasına girmesi hedefiyle; yüksek teknolojili üretime önem vermesi ve yerli şirketlerimizin de sermayelerinin daha da güçlenebilmesi için, marka değerine sahip katma değeri yüksek ürün üretebilmeleri ve dünyanın diğer ülkelerine satabilmeleri gerekiyor. Ülkemizde özellikle son on yılda Ar-Ge çalışmalarına hız verildi. Şirketlerimiz, öncekine nazaran geliştirdikleri inovatif ürünleri ile dünya piyasalarında yarışabilecek bir seviyeye geldi. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör şirketleri ve sivil toplum kuruluşları, Ar-Ge çalışmalarını teşvik ediyor. Bu zirveyi özellikle ülkemizin pek çok üniversitesinden gelen gençler izleyecekler. Ülke olarak Ar-Ge ve inovasyonla ileri teknolojili ve yüksek katma değerli ürün üretebilmemiz için öncelikle bütün bunları gerçekleştirecek iyi eğitim almış, yetenekli, deneyimli insanlara ihtiyaç var. Bütün altyapı ve stratejiler eksiksiz olarak hazır olsa bile başarının merkezindeki en önemli unsur yetişmiş insandır. Yüksek teknolojili ürünler üretebilmemiz için öncelikle çabamızı yetişmiş insan gücüne harcamamız gerekiyor. Bu beyinlerin yetişmesinde üniversitelerimizin ve sanayinin yanında bu gibi platformlardaki etkinlikleri takip etmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.  Mimar ve Mühendisler Grubu olarak, Avrasya’nın alanında en büyük etkinliğine Türkiye’nin en değerli kamu kurumları, şirketleri, girişimcileri ve özellikle “Mimar ve Mühendisler Grubu” olarak ülkemizin her noktasında fedakarca “ortak akıl” çerçevesinde ülkemizin gelişimi için çalışan Mimar ve Mühendisler Grubu üyelerimizle birlikte imza attığımız için mutlu ve müteşekkiriz. Öncelikle bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, şirketlerimize, üniversitelerimize, Teknoparklarımıza, katılımcılara çok teşekkür ediyoruz.  “MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi”nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve nihayetinde bu etkinliğimizin de ülkemize maksimum fayda sağlamasını diliyorum” dedi.

“İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ” İLE GÖZLER TÜRKİYE’NİN ÜZERİNDE!

“MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon&Teknoloji Zirve ve Sergisi” ikinci gününde  T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın başkanlığında gerçekleşen “Dijital Teknolojilerde Gelecek Trendleri” başlıklı oturumda Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Vodafone Türkiye CEO’su Engin AKSOY ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın katılımlarıyla dünyanın en önemli konularının başında gelen “iletişim teknolojilerinin” son yıllarda sağladığı büyük atılıma ve telekomünikasyon denildiğinde mobil teknolojinin ürün ve hizmet bazında sağlanan AR-GE, teknoloji ve inovasyon ile Türkiye’nin şirketlerinin dünya sıralamasında adını ilk sıralara yazdırdığı “Mobil Teknoloji ve Telekomünikasyon” başarı hikayesine ilham verici konuşmalarla değinildi.

“Yerelden Küresele Başarı Öyküleri” oturumunda ise Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı başkanlığında ilk olarak

Insider Kurucu Ortağı Ali Can Kamiloğlu’nun konukluğuyla Türkiye’de girişimcilerimizin desteklenmesiyle birlikte yerel başarılarını küreselde de sürdürmeleri için izleyecekleri yolda başarı örnekleri ile ilham almalarının ve yüreklendirilmelerinin gerekliliklerine, teşviklerin önemine ve birbirinden farklı yüzü aşkın sektörde Türk girişimcilerin önümüzdeki yıllarda özellikle çok daha fazla başarı öyküsü yazacaklarına vurgu yapıldı.

“MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi” ikinci gününde DEİK Başkanı Nail Olpak’ın evsahipliğinde düzenlenen “Diplomatik Misyonlar Yemeği”nde Türkiye’nin değerli şirketlerinin, girişimcilerinin özel teşebbüslerdeki azimleri, kararlılıkları ve kamunun sağladığı teşviklerle geliştirdikleri ürün, teknoloji ve hizmetlerinin AR-GE, inovasyon ve teknoloji ile tüm dünyaya ihracat ve ticarete dönüşmesi için birlikte atılacak adımlar konuşuldu.

Oturum Başkanlığını Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Genel Müdürü İbrahim Elbaşı’nın gerçekleştirdiği “Fintech Global Fırsatlar” panelinin onur konuğu İsviçre Ankara Büyükelçisi Jean-Daniel Ruch oldu. “Turan” kurucusu Özgür Bayraktar, Türk fintech şirketlerinin global arenada elde ettikleri başarının sırrına değindi.

SÜRDÜRÜLEBILIR ULAŞIM VE E-MOBİLİTE TEKNOLOJİLERİ’NİN YILDIZI PARLIYOR

“MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi”nin en dikkat çeken konularından biri de son bir yılın özellikle yıldızı parlayan girişimcileri ile ismini duyuran “e-mobilite” alanı oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi Ticaret ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türk bir firmanın yerli yazılımı ile yollara çıkan scooter’ı deneyimlediler. “Sürdürülebilir Ulaşım: E-Mobilite” oturumunda ise İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü İlhan Kocaarslan’ın oturum başkanlığında “Hey! Scooter” ismini verdikleri scooter yazılımları dikkatleri üzerine çeken Serim Yazılım Genel Müdürü Rasim Serim ve MOBEN Kurucu ve CEO’su Emin Emrah Danış katlımlarıyla e-mobilite teknolojilerinde yerli yazılım ve ürün geliştirilmesi alanında özel şirketler, Teknopark firmalarımız ve girişimcilerimizin oluşturdukları sinerji ile yakın gelecekte bu alanda yeni ürün ve teknolojilerle de tanışacağımız müjdesi verildi.

“MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi”nin “Geleceğin Teknolojileri Salonu”nda birbirinden dikkat çekici oturumlar gerçekleşti. “Gelecekte Enerjinin Yenilik Alanları” oturumunda güneş, rüzgar ve hidrojendeki son gelişmeler, bor, linyit gibi madenlerimizden üretilmekte olan ve üretilecek cevher ürünleri ile madenlerimizin artık değerli ticari ürünlere dönüştürülmesiyle ekonomiye 24 kat daha fazla değer kattıklarına dikkat çekildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Daire Başkanı Derya Maraşlıoğlu’nun oturum başkanlığında, Asos Proses Makine Genel Müdürü

Önder Filiz, ASPİLSAN Enerji Ar-Ge Müdürü Ahmet Altınay ve Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut katılımlarıyla “Gelecekte Enerji’nin Yenilik Alanları” oturumu gerçekleştirildi.

İkinci gün oturumlarının en dikkat çeken panellerinden biri de “Unicorn’larımız Neden Oyun Sektöründen Çıkıyor?” başlıklı oturum oldu. Oyunder Başkanı Tansu Kendirli, Masomo CEO’su Sertaç PIÇAKÇI, SuperGears Games Kurucu Ortağı Yasin Demirden ve Gaming in Turkey, EU Oyun ve E-Spor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir oyun sektörünün başarısının tüm dinamiklerini, e-spor ve oyun teknolojisinin geleceğini, binlerce şirket arasından geliştirici olarak nasıl sıyrıldıklarını ve bu işin sırrını gençlere anlattılar.Yine Oyunder Başkanı Tansu Kendirli oturum başkanlığında ARVIS Games Kurucu ortaklarından Atakan Cankorur, Fiber Games Kurucu Ortak Sinan Akkol,  Portuma CO-Founder Mesut Numanoğlu ve Hero Concept kurucu ortağı Serkan Özay katıldı.

SAĞLIKTA İLERLEMELER VE YENİ TEKNOLOJİLER DE ETKİNLİĞİN ANA KONUSU

MMG-EURITECH AVRASYA AR-GE, İNOVASYON&TEKNOLOJİ ZİRVE ve SERGİSİ’nde T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı himayesinde “TÜSEB Future Health-Geleceğin Sağlık Teknolojileri Zirve ve Fuarı” da gerçekleşecek. Etkinliğin ana konuları arasında yer alan “Sağlıkta AR-GE” ve “Sağlık Teknolojileri” kapsamında “İlaç Üretiminde Yenilikçi Teknolojiler” ve “Nörobilimin Geleceği’ panelleri ile de ülkemizin en güçlü yönlerinden biri olan sağlık konusundaki teknoloji, AR-GE ve inovasyonundaki ilerlemeler, analizler ve projeler tüm alanlarıyla ilgili katılımcıların da katılımıyla duyuruluyor.

MMG-EURITECH AVRASYA AR-GE, İNOVASYON&TEKNOLOJİ ZİRVE ve SERGİSİ’nin üçüncü gününde, 3 Haziran Cuma kapanış gününde ise “Girişimciler İçin Yeni Nesil Finans Enstrümanı: Kitlesel Fonlama” ve “İnovasyon ve Start-up’ların Finansmanı: Fikirleri Etkiye Dönüştürmek” başlıkları ile start-up ve girişimciler de etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor.

Ekonominin her alanında büyüme hedefine yönelik tüm alanlarda yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla 81 ilimizde yer alan tüm şubeleri ile birlikte optimum verimlilik ile çalışan Mimar ve Mühendisler Grubu Başkanı Bülent Şen, 1-3 Haziran’da Gebze Bilişim Vadisi Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenleyecekleri “MMG-EURITECH AVRASYA AR-GE, İNOVASYON&TEKNOLOJİ ZİRVE ve SERGİSİ’ne ülkemizin AR-GE, Teknoloji ve İnovasyon alanındaki tüm paydaşlarını ve ilgili katılımcıları davet ediyor.

MMG-EURITECH AVRASYA AR-GE, İNOVASYON&TEKNOLOJİ ZİRVE ve
SERGİSİ ANA SPONSORU:

ALTIN SPONSOR: ASELSAN

ALTIN SPONSOR: BAŞOĞLU KABLO VE PROFİL SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ALTIN SPONSOR: HAVELSAN

ALTIN SPONSOR: ROKETSAN

ALTIN SPONSOR: ZİRAAT KATILIM

GÜMÜŞ SPONSORLAR: ARI SAVUNMA VE HAVACILIK, ELTEMTEK, EPİAŞ, TÜRK KIZILAY YATIRIM, TPIC (TÜRKİYE PETROLLERİ INTERNATIONAL ANOMİM ŞİRKETİ), FERNAS

BRONZ SPONSORLAR: ASOS PROCESS ENGINEERING, BOTAŞ INTERNATIONAL, NETCOM, TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ AŞ., TRBOR, PİMTAŞ PLASTİK, FLORA, WPY

İnovasyon ve Finansman Zirvesi Ana Sponsoru: Yıldız TeknoGSYO

FutureHelath Geleceğin Sağlık Teknolojileri Zirvesi Ana Sponsoru: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Future Energy Ana Sponsoru: Kalyon PV

MMG-EURITECH AVRASYA AR-GE, İNOVASYON&TEKNOLOJİ ZİRVE ve SERGİSİ PROGRAMI:

Etkinlik Program linki:

https://euri.tech/