Teketek Haber

DURDU MEHMET MENGÜR - AİT TÜM YAZILAR
SULTAN ABDÜLAZİZ HAN

SULTAN ABDÜLAZİZ HAN

Güreş, cirit, av ve bilek güreşi sporlarına meraklı olan padişahın tahtta kaldığı sürece en çok üzerinde çalıştığı konu Osmanlı Donanması’nın modernizasyonu idi. Bu nedenle o dönemlerde Avrupa devletlerinden alınan kredilerin çoğu bu konuda harcandı. Sayısı gün geçtikçe art...

SULTAN I. MAHMUT

SULTAN I. MAHMUT

1696’da Edirne Sarayı’nda dünyaya geldi. II.Mustafa’nın oğlu ve III.Ahmet’in yeğenidir. Okul çağına geldiği zaman babasının hocası Şeyhülislam Feyzullah Efendi’den dersler aldı. Şehzadeliğinde yüksek fen ve din ilimlerini öğrenerek yetişti. 24 yıl sa...

YAVUZ SULTAN SELİM

YAVUZ SULTAN SELİM

“623 senelik muhteşem Osmanlı İmparatorluğu’nun Yavuz Sultan Selim’e ait olan kısmı, sadece sekiz seneciktir. O’nun bu kadar kısa bir zaman içinde elde ettiği muazzam muvaffakiyetleri havsalaya sığdırmak imkansızdır. Tarihi hadiselerin sır ve hikmetlerini araştıran “tarih felsefe...

FATİH SULTAN MEHMET HAN

FATİH SULTAN MEHMET HAN

Fatih Sultan Mehmet Han çocukluğundan itibaren yoğun bir İslami ve ilmi eğitim aldı. Kendisinden önceki altı padişah gibi o da askeri hususlarda bilgi ve tekniğe sahipti. Fatih Sultan Mehmet, birçok tarihçi tarafından bir Rönesans hükümdarı olarak tanımlanmaktadır. Fatih, İtalya ...

ARSLAN BEY

ARSLAN BEY

Maraş’ın yiğit evladı. Arslan Bey 1883 yılında Maraş sancağının Göksun kazasında doğmuştur. Ailesi 1858 yılında Kafkasyadan Maraşa göç etmiştir. Arslan Bey polis olmak istemiş, sınavlara girmiş başarılı olmuş ve 1910 yılında Halepte polis memuru olarak göreve başlamıştır. Y...

Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı: TUĞRUL BEY

Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı: TUĞRUL BEY

Oğuzlar’ın Kınık boyundan Selçuk Bey’in torunudur. Babası Mikail, gazâ akınında şehit düşünce, dedesi Selçuk Bey’in yanında büyüdü. Gaznelilerin, Selçuk Bey’in oğlu Arslan Yabguyu esir almasından sonra 1025 yılında Selçukluların başına geçtiSelçuklulara yeni bir...

HİNDİSTAN FATİHİ: GAZNELİ MAHMUT

HİNDİSTAN FATİHİ: GAZNELİ MAHMUT

Babası, Kara Aslan oğlu Sebük Tigin Samanoğulları Devleti’nin Horasan valisiydi. Babası Samanoğulları’na karşı bağımsızlığını ilan ederek Gazneliler Devleti kuracak, Gazneli Mahmut ise genç yaşından itibaren devlet idaresinde görev alacaktı. Babası hayattayken Horasan valiliği gö...

ABDÜLKERİM SATUK BUĞRA HAN

ABDÜLKERİM SATUK BUĞRA HAN

Abdülkerim Satuk Buğra Han. Babası Karahanlı hükümdar ailesinden Bezir Han idi. Babasının ölümü üzerine amcası ve üvey babası Oğulcak Kadır Han’ın himayesinde büyüdü. Satuk Buğra on iki yaşlarında iken Maveraünnehir ve Horasan bölgesine hakim olan Müslüman Samani Devleti şe...

İKİNCİ GÖKTÜRK KAĞANLIĞI’NIN KAĞANLARI: BİLGE KAĞAN

İKİNCİ GÖKTÜRK KAĞANLIĞI’NIN KAĞANLARI: BİLGE KAĞAN

İkinci Göktürk Kağanlığı’nın kağanlarındandır. Türk tarihinin en önemli figürlerinden biridir. 683 yılında, kağanlığın o zamanki merkezi olan Çugay-Ḳuz Dağı dolaylarında doğdu. 8 yaşında iken, babası İlteriş Kağan’ın 691 yılında vefat etmesiyle birlikte amcası Kapgan ...

BUMİN KAĞAN

BUMİN KAĞAN

Göktürk İmparatorluğu’nun kurucusu olan Bumin Kağan’ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 552 senesinde hayatını kaybetmiştir. Babası Nadulu, Türk aşiret beylerindendi.Göktürk devleti, ilk Türk imparatorluğu olan Hun Devletinden en az 7 yüzyıl sonra aynı topra...