Teketek Haber

ÇALIŞANLAR; GELİR VERGİNİZİ İADE ALABİLİRSİNİZ!

ÇALIŞANLAR; GELİR VERGİNİZİ İADE ALABİLİRSİNİZ!
24 Nisan 2019 - 9:26

Arb. Av.  Abdullah Serdar ÖNÜR, Milyonerler Kulübü Dergisi haber muhabirine yaptığı açıklamada koşulların sağlanması ile çalışanların gelir vergisine ödedikleri parayı iade alabileceklerini belirtti.

“7162 sayılıKanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 89’uncu madde uyarınca, 27/3/2018tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır.”

Arb. Av.  Abdullah Serdar ÖNÜR konuya ilişkin yaptığı açıklamada, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesinin 27/Mart/2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve ödemenin de bu tarihten önce yapılmış olması gerektiğini, ihbar tazminatı, normal ücret, mesai ücreti, resmi tatil ücreti, yıllık izin ücreti, yol ücreti, yemek ücreti, sigorta ödemeleri, sosyal yardımlar, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemeler ile kıdem tazminatı için kesilen gelir vergisinin iade kapsamında olmadığını, iadeye konu olabilecek tazminatların; iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi çeşitli adlar altında yapılan ve ek tazminat niteliğinde olan ödemeler olduğunu belirtti.

Avukat Önür ayrıca, sayılan ek tazminat niteliğindeki ödemelerden ilgili işveren tarafından gelir vergisi başvurusunun yapılmış olması ve beyan edilmesi halinde iade söz konusu olabileceğini, aksi takdirde herhangi bir iade mümkün olmayacağını, gelir vergisinin bildirim yapıldığı takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içerisindekilerin yani en geç 2014 yılı ve sonraki dönemlerin ödeme kapsamında olduğunu kaydetti.

İade İşleminin Yapılması İçin Başvuruda Gerekli Evraklar

Dilekçe (Vergi dairelerinden veya internet sitesinden edinebilirsiniz!)

Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi, İkale Sözleşmesi veya İş Akdinin Sonlandırılmasına İlişkin Benzeri Diğer Sözleşme ve Belgeler (Kesintiyi yapmakla sorumlu olan işverenden temin edilen).

İkale Sözleşmesine İstinaden Yapılan Ödemelere İlişkin Kesinti Tutarlarını Gösterir Belge (Ücret bordrosu vb.)

İadeye Konu Tazminatların İşveren Tarafından Hizmet Erbabına Ödendiğine İlişkin Belge (Dekont, makbuz, hesap ekstresi vb.)

İade talebinin avukat veya vekil tarafından yapılması halinde, Vekaletname Örneği

ve iade başvurularına ilişkin diğer hususlar.

Başvuruya ilişkin dilekçe ve eklerinin, çalışan tarafından bizzat veya vekaletname olması koşuluyla vekilleri tarafından elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine iletilmesi ya da E-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi ile elektronik ortamda da verilmesi mümkündür. E-posta veya faks ile gönderilen dilekçe ve belgeler işleme alınmamaktadır.