marmaris tekne turları
GENERALİ 2021 STRATEJİK PLANINA ULAŞMA YOLUNDA BAŞARIYLA İLERLİYOR « Teketek Haber

Teketek Haber

GENERALİ 2021 STRATEJİK PLANINA ULAŞMA YOLUNDA BAŞARIYLA İLERLİYOR

GENERALİ 2021 STRATEJİK PLANINA ULAŞMA YOLUNDA BAŞARIYLA İLERLİYOR
17 Kasım 2021 - 10:05

Şirket başarılı karlılık, güçlü prim büyümesi, faaliyet ve net kâr artışı ile son derece sağlam sermaye pozisyonunu koruyor.

  • Hayat, Varlık Yönetimi ve Holding ile diğer iş segmentlerinin pozitif performansı sayesinde faaliyet gelirleri güçlü artış (+%10) sergileyerek 4,4 milyar Euro’ya ulaştı. Hayat dışı segmenti de doğal afet hasar taleplerinin artan etkisine rağmen gelirlere önemli katkıda bulundu.
  • Brüt akdedilmiş primler Hayat segmenti (+%6.5) ve hayat dışı segmenti (+%6.2) tarafından desteklenerek 54,9 milyar Euro’ya (+%6,4) yükseldi. Hayat segmentinin net girişleri tümüyle birimlere ve koruma iş kollarına odaklı olarak 9,5 milyar Euro’ya (+%3) ulaştı. Bileşik Oran %91,3 (+1,6 baz puan) ve Yeni İş Marjı %4,76 (+0,66 baz puan) ile başarılı bir performans sergiledi.
  • Net gelirler ise %74 artışla 2.250 milyon Euro’ya ulaştı (2020’nin ilk 9 ayında 1.297 milyon Euro)
  • Sermaye yeterlilik oranı %233 (2020 mali yılında %224) ile güçlü performansını sürdürdü.

Generali Group CFO’su Cristiano Borean finansal sonuçlarla ilgili şu yorumda bulundu: “İlk dokuz aylık sonuçlarımız Grubun başarılı performansını, teknik karlılığını ve tüm işler genelinde güçlü trendlerle sektörün en yüksek ödeme gücü oranlarından birine sahip olduğunu teyit ediyor. Hayat alanında tamamıyla birimlere ve koruma iş kollarına odaklı net girişler artmaya devam ederken doğal afet hasar taleplerinin yükselen etkisine rağmen hayat dışı segmenti sağlamlığını koruyor. Öte yandan, Varlık Yönetimi segmentinin gelirleri çoklu butik stratejimizin de katkısıyla artmayı sürdürüyor. ‘Generali 2021’ stratejik planının başarıyla tamamlanması ile tümüyle paralel olan bu sonuçlar 15 Aralık’ta duyuracağımız yeni üç yıllık plan için sağlam bir temel oluşturuyor.”

Milan – Assicurazioni Generali Yönetim Kurulu, Gabriele Galateri di Genola başkanlığında toplanarak 30 Eylül 2021 itibarıyla Finansal Sonuçları onayladı. Grubun faaliyet geliri Hayat, Varlık Yönetimi ve Holding ile diğer iş segmentlerinin pozitif performansının katkısıyla 4.425 milyon Euro (+%10) oldu. Hayat dışı segmenti doğal afet hasar taleplerinin artan etkisine rağmen katkıda bulundu. Hayat segmenti %4,76’lık Yeni İş Marjı (2020’nin ilk 9 ayında %4,10) ile başarılı teknik kârlılık elde etmeyi sürdürdü. Bileşik Oran %91,3 (+1,6 baz puan) oldu.

Varlık Yönetimi segmentinin faaliyet sonuçları özellikle faaliyet gelirlerinin artışı ve ayrıca yönetilen varlıkların toplam yükselişiyle desteklenerek 451 milyon Euro’ya (+%32) ulaştı. Holding ve diğer işler segmentinin faaliyet gelirleri ise Banca Generali’nin sonuçları ve özel sermayenin ciddi katkısı sayesinde büyümeye devam etti.

Grubun faaliyet dışı gelirleri -731 milyon Euro (2020’nin ilk 9 ayında -1,360 milyon Euro) oldu. Bu önemli iyileşme 2020’de pandeminin finansal piyasalar üzerindeki etkisinden özellikle büyük pay alan satılabilir yatırımların değer düşüklüğünün daha az olması ve gerçekleşen kazançların artışı sayesinde kaydedildi. Özellikle CityLife Milano’nun 67 milyon Euro ve Paris’teki Saint Gobain’s Tower’ın 80 milyon Euro tutarlarındaki işlemleri gibi gayrimenkul faaliyetleri bu kazanç artışını destekledi. 2020’nin ilk 9 ayındaki faaliyet dışı gelirler, ağırlıklı olarak İsviçre’deki Hayat işiyle ilgili şerefiye üzerindeki 93 milyon Euro’luk değer düşüklüğü, borç yönetimi işleminden kaynaklanan 94 milyon Euro’luk gider ve Covid-19 Olağanüstü Uluslararası Fonu için 100 milyon Euro tutarındaki bir defaya mahsus giderden olumsuz etkilendi. Borç optimizasyon stratejisi sonucu faiz giderlerinin finansal borç üzerindeki etkisi ise iyileşti.

Net gelirler yukarıda belirtilen faaliyet gelirlerindeki artış ve faaliyet dışı performans sayesinde %74 artarak 2.250 milyon Euro’ya (2020’nin ilk 9 ayında 1.297 milyon Euro idi) ulaştı.

Grubun Toplam Yönetilen Varlıkları 2020 yılı sonuna göre %4,2 artarak 682,1 milyar Euro oldu.

Grubun öz kaynakları 29.248 milyon Euro oldu (31 Aralık 2020’ye kıyasla -%2.6). Değişiklik, özellikle devlet tahvillerinin performansı kaynaklı olarak AFS (satılmaya hazır finansal varlık) rezervlerinde 1.067 milyon Euro tutarında düşüş ve 1.591 milyon Euro’su 2020 temettüsü (26 Mayıs 2021’de ödendi) olmak üzere toplam 2.315 milyon Euro’luk onaylanmış temettünün tamamının düşülmesinden kaynaklandı.

Grup %233’lük Ödeme Gücü Oranı (2020 mali yılında %224) ile başarılı sermaye pozisyonunu da teyit etti. 10 baz puanlık artışta özellikle önceki yılın temettüsü ile orantılı olarak hesaplanan dönem temettüsünden sonra normalleştirilmiş sermaye üretiminin güçlü katkısı ile faiz oranlarının toparlanması, İtalyan ve diğer Avrupa devlet tahvillerinin daralan alış-satış farkı (spread) ve sermaye piyasasındaki yükselişten olumlu etkilenen pazar değişkenleri itici güç oldu.

Holzentsorgung Berlin