Teketek Haber

İŞ DÜNYASINA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER GETİRİYOR

İŞ DÜNYASINA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER GETİRİYOR
17 Haziran 2022 - 11:43

İş gücünü daha esnek bir şekilde yapılandırılacak ve profesyoneller proje-bazlı ve amaca uygun zaman dilimlerinde çalışabilecek yeni nesil çalışma akımı WORK 3.0, iş dünyasında değişim rüzgarları estiriyor. İş gücünün akıcı hale gelmesi ise saat farklarının, coğrafi sınırların, yeteneğin ve tecrübe farklılıkların aşılması, daha etkin çalışmanın kolaylaşması anlamına gelen Work 3.0 ile ilgili Accompany Global Consultancy (AGC) kurucusu Fethiye Çelik, gelişen ve yenilenmek isteyen şirketler için büyük fırsat olduğunu söylüyor.

Dördüncü sanayi devrimi dünyayı kasıp kavururken, COVID-19’la dengeler tamamen değişti ve kabul edelim hiçbirimiz hazır değildik bu hızla değişime. Hem iş verenlerin hem de işçilerin beklentileri değişti ve yıllardır alışıp doğru bildikleri iletişim kalıplarını bambaşka bir hal aldı. Work 3.0 adı verilen etkin ve esnek çalışma modelleri iş gücü rekabetini artırdı ve şirketler yetenekleri nasıl elde tutacakları konusuna kafa yormaya başladılar. Çalışanlar için ayrı işverenler için ayrı endişe sebepleri var. Günümüzde sadece çalışkan olmak yeterli değil, yetenekli ve donanımlı olmanız, böyle bir iş gücünü bulabildiyseniz onu elinizde tutabilmeniz gerekiyor.

Şirketlere ellerindeki insan kaynağını en verimli şekilde nasıl kullanabilecekleri ile ilgili geliştirdiği metotlarla değerlendirme ve bir yol haritası hazırlayarak firmaların kendi dinamiklerine özel çözümler sunan, dünyada da yaygınlaşan Work 3.0 sistemi ile iş dünyasının gelişerek, insan gücünü en doğru şekilde yönlendirilerek performans arttırıldığının sağlandığının altını çizen Accompany Global Consultancy (AGC) kurucusu Fethiye Çelik konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “Son yıllarda oldukça hızlı teknolojik değişimler yaşanıyor. Söz konusu değişimler, yeni nesil iş yönetim modellerinin doğuşuna neden oldu. Bu yeni yönetim anlayışının temelinde ise, ‘insan odaklılık’ yer alıyor. Sadece teknolojiyi, şirketi veya karlılığı merkeze alan ve ‘insan odaklı kültürel dönüşümü’ hiçe sayan amaçsal, zoraki dönüşüm anlayışı artık tarih olmak zorunda. Biz bu anlamda ‘Empatik Kurumsal Yönetişim’, ‘Güç-Çıkar Haritası’ ve ‘Soft Skills Eğitimleri’ ile hem firmalara hem de çalışanlarına yaşanan değişim rüzgarında çözümler sunuyoruz” dedi.

İnsan Odaklı Yönetim: “Empatik Kurumsal Yönetişim”

Şirketlerin yıllardır verimlilik odaklı çalışmalara yatırım yaptığını belirten Fethiye Çelik, “Son 10 yılın verimlilik aracı teknolojik dönüşümler oldu. Günümüzde donanım ve yazılımlar sayesinde ölçülebilir ve geliştirilebilir verimlilik analizleri yapılabiliyor. Yakın bir gelecekte, şirketlerin ayrışabilmek için farklı kaslarını çalıştırmaları gerekecek” dedi.

Bugüne kadar çalışanlara ait kabul edilen bazı kavramların, günümüzde “insan odaklı çalışma prensiplerine sahip” şirketlerin geliştirmesi gereken beceriler olarak göründüğünü belirten Fethiye Çelik, “Soft skills diye adlandırılan; iletişim, empati, ikna, problem çözme gibi beceriler bugüne kadar çalışanlara atfediliyordu. Yeni dünya düzeninde fark yaratabilmenin sırrı; bahsi geçen becerileri şirket DNA’sına entegre etmekten ve yönetimin odağına insanı koymaktan geçiyor. Şirketlerin; insan odaklı, çalışanlarıyla interaktif iletişim kurabilen bir kimliğe sahip olabilmesi için de gerek kurum içi gerek ise paydaş ilişki stratejilerinin yeniden tanımlanması gerekiyor. AGC olarak danışanlarımızın şirket ilişki haritasını çıkararak yaptığımız analizler ışığında yeni stratejiler geliştirmesine yardımcı oluyoruz. Yaşanan yenilik ve gelişmelerin tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ve yeni bir şirket kültürünün yapılanmasını da misyon ediniyoruz’’ diye konuştu.

Güç-Çıkar Haritası ile Şirketinizin Verimini Artırın

Şirketlerin tüm paydaş grupları ile kurdukları ilişkileri ortaya koyan güç-çıkar haritası çalışmasından da söz eden Fethiye Çelik, “Rekabetçi dünya düzeninde yeniden tanımlanan tüm paydaş ilişkilerinin doğru analiz edilmesi gerekiyor. AGC olarak, şirketlerin iç ve dış tüm paydaşları ile iletişimini inceleyerek ortaya koyduğumuz güç-çıkar haritası sayesinde şirketlerin verimlilik odaklı bir şekilde yeniden yapılanmasına yardımcı oluyoruz. İhtiyaç duyulması halinde eğitim destekleri de vererek şirketleri yeni nesil iş yönetim biçimlerine adapte olma süreçlerini de kısaltıyoruz” diye ekledi.