Teketek Haber

Kafkas Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak

Kafkas Üniversitesi’nin personel alım duyrusu Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlandı. Başvuru şartları ve başvuran adaylar aranan şartlarda açıklandı. İşte sözleşmeli olarak işe alınacak 47 personelde aranan şartlar ve koşullar

Kafkas Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak
18 Mayıs 2018 - 8:45

Yapılan açıklamaya göre; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi)’nde istihdam edilmek üzere 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (E-Devletten alınan belgi geçerlidir.)

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlıyapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, güvenlik soruşturması atanmaya engel bir durum bulunmamak.