Teketek Haber

Kira Artışında Kanun Değişikliği

Kira Artışında Kanun Değişikliği
14 Haziran 2022 - 11:10

Konutlardaki yıllık kira artış oranını en fazla %25 olarak belirleyen kanun yürürlüğe girdi. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında kira bedellerine yapılabilecek artış oranı, TÜFE’ye bakılmaksızın en fazla %25 olarak belirlendi.

Avukat Nevin Can, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumda hem ev fiyatları hem de kira bedelleri kısa sürede ciddi bir şekilde arttığını belirterek ev sahiplerinin eski kiracıların kira bedellerine yüksek oranda zam yapmak istemesi karşısında kiracıların giderek daha da zor durumda kaldığını söyledi.

Avukat Can, “Önceki düzenleme uyarınca tarafların kendi aralarında kira artış oranına ilişkin anlaşmalar geçerli olmakla birlikte Türk Borçlar Kanunu’na göre yapılabilecek en yüksek artış, bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksi, yani daha çok bilindiği adıyla TÜFE’deki on iki aylık ortalama idi. Bu oran, 2020 ve 2021 için ortalama %15 olduğundan o dönemde kira bedellerine yapılabilecek en yüksek artış da ortalama %15 olmuştur” dedi.

TÜFE DAHA DA YÜKSELECEK

Enflasyon oranına paralel bir şekilde TÜFE’nin de hızla yükseldiğini kaydeden Avukat Nevin Can, “Buna göre kira bedellerine yapılabilecek artış oranı 2022 ayının Mayıs ayı için %35’i bulmuş, Haziran ayı için ise %40’a yaklaşmıştır. Önümüzdeki aylarda bu oranın daha da yükselmesi beklenmektedir. Şu halde hayat pahalılığı ve gelir artışının bu oranları bulmaması nedeniyle ciddi bir ekonomik güçlük içine giren kişilerin kira bedellerine %40 ve hatta daha yüksek oranlarda zam yapılması, şüphesiz ki artık geçinememeleri sonucunu doğuracaktır” diye konuştu.

YÜZDE 25 ARTIRILABİLECEK

Avukat Nevin Can, şu bilgileri verdi: “Bu gelişmeleri dikkate alan meclis harekete geçerek önümüzdeki dönemde TÜFE oranı ne olursa olsun konut kira bedellerine yapılabilecek en yüksek artış oranını %25 olarak belirlediği kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 11 Haziran öncesinde yapılabilecek azami artış TÜFE uyarınca %39,33 iken artık %25 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla taraflar arasındaki kira bedeline yapılacak artış oranına ilişkin anlaşmalar, %25’in altında olduğu sürece geçerli olmakla birlikte tarafların daha yüksek bir oranda ya da TÜFE oranında artış yapılması konusunda anlaşması veya herhangi bir anlaşma yapmaması durumunda kira bedelleri 1 Temmuz 2023 tarihine kadar en fazla %25 oranında artırılabilecektir. Kira bedellerine yapılabilecek artışın hiç değilse belirli bir oranda sabitlenmesi için yapılan bu kanuni değişikliğin, ülkece içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında kiracıları biraz olsun rahatlatacağı şüphesiz olmakla birlikte umudumuz en kısa sürede ekonominin düzelmesi yönündedir”