Teketek Haber

SİLUETİ BOZAN PROJELERE İZİN YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerin silüetini bozan projelere izin verilmeyeceğini, estetik değeri olmayan projelerin hayata geçirilmeyeceğini, sıfır atık projesinin yaygınlaştırılacağını söyledi.

SİLUETİ BOZAN PROJELERE İZİN YOK
01 Şubat 2019 - 10:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 11 maddelik yerel seçimler manifestosunu açıkladı. “Şehir Planları”, “Altyapı ve Ulaşım”, “Kentsel Dönüşüm”, “Benzersiz Şehirler”, “Akıllı Şehirler”, “Çevreye Saygılı Şehirler”, “Sosyal Belediyecilik”, “Yatay Şehirleşme”, “Halkla Birlikte Yönetim”, “Tasarruf ve Şeffaflık”, “Değer Üreten Şehirler” başlıklarından oluşan Erdoğan’ın açıkladığı 11 maddelik yerel seçim manifestosu şöyle:

ŞEHİR PLANLARI: İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit verilmeyecek. Şehir planları ve imar uygulamaları şeffaf bir şekilde hazırlanacak. Zorunlu hallerde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgili süreçleri de aynı şekilde halkın gözetiminde yürütülecek.

ALTYAPI VE ULAŞIM: Önümüzdeki dönemde, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen çözülmemiş hiçbir şehir bırakılmayacak. Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak, şehirlerde yaşayan insanlarımız trafikte boğulmaktan kurtarılacak. Otopark meselesi, hem şehir planlarında, hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getirilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM: Şehirlerimiz hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştirilecek. Bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade, alan bazlı kentsel dönüşüm teşvik edilecek. Millet kıraathaneleri mahalle düzeyine kadar yaygınlaştırılacak.

BENZERSİZ ŞEHİRLER: Her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlanacak. Her birinin kendi hikayesi olan şehirlerin silüetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin verilmeyecek. Şehirlerin, kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak mekanlarla donatılması sağlanacak.

AKILLI ŞEHİRLER: Akıllı şehirler ile şehircilikte yeni ufuklar açılacak. Belediye hizmetlerine erişimden, ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar insanların günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını desteklenecek. Teknolojinin imkanlarını, özellikle de yerli çözümleri teşvik ederek, şehirlerin emrine sunulacak.

ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER: Halkımızın huzur içinde vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği Millet Bahçeleri her şehirde yaygınlaştırılacak. Şehirleri yeşil alanlarıyla güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların da çevreyi kirletmesine engel olunacak. Sıfır atık projesi her kurumda ve evde hayata geçirilecek.

SOSYAL BELEDİYECİLİK: Erişilemeyen, yardım eli uzatılmayan, hizmet götürülmeyen hiçbir kesim bırakılmayacak. Kimsesizlerin kimsesi olunacak. İnsana hizmet üreten belediyecilik yapılacak, şehirler imar ederken nesiller ihmal edilmeyecek. Spor, gençler başta olmak üzere, her kesimin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirecek altyapıyı kuracak faaliyetler yoğunlaştırılacak.

YATAY ŞEHİRLEŞME: Gönüllere hitap eden mekânlar bütünü olan şehirler, toprakla daha çok buluşan, toprağa daha yakın, böyle bir yaşamı, komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mimari anlayışıyla geliştirilecek. Her şehirde pilot uygulamayla başlayıp, zaman içinde genişleterek, yatay şehirleşme modelini ülkemizin her yerinde yaygınlaştırılacak. Kentsel dönüşüm alanları ile yeni imara açılan bölgelerde, bu modele öncelik verilecek.

HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM: Belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımı sağlanacak. İnsanların hayatlarını doğrudan ilgilendirecek büyük projelerde, bu istişare yöntemi mutlaka kullanılacak. Belediye sınırları içinde yaşayan herkesin katılımıyla toplanacak Şehir Meclislerinde, önemli kararlar ortak akıl ile alınacak.

TASARRUF VE ŞEFFAFLIK: Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta yetiminden gazisine, işçisinden yaşlısına herkesin hakkı olduğu asla akıldan çıkarılmayacak. Yatırımları ve hizmetleri yaparken kullanılan kaynağın gerekliliğini, verimliliği, önceliği, kalitesi titiz bir şekilde değerlendirilecek. Belediyelerde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak.

DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER: Şehirleri gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartıp, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekânlar haline getirilecek. Bir başka ifadeyle şehirleri gayrimenkul rantıyla değil, geleceğe medeniyet mirası olarak bırakabileceğimiz iyilik, merhamet, kültür, sanat ürünü eserlerle değerlenmesi sağlanacak.