Teketek Haber

SİNEMA EMEKTARLARI UNUTULMADI

SİNEMA EMEKTARLARI UNUTULMADI
25 Aralık 2018 - 14:13

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sinema ve dizi sektörüne destek içeren yasa teklifi hakkında, “Sinema sanatına hak ettiği desteği vermeye başlayacak, sorunları da çözmüş olacağız.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema ve dizi sektörüne destek içeren yasa teklifinin, tüm sektörün heyecanla beklediği düzenlemeler barındırdığını belirterek, “Yasadan sonra daha kaliteli filmler, prodüksiyonlar seyredeceğiz. Sinema sanatına hak ettiği desteği vermeye başlayacak, sorunları da çözmüş olacağız.” dedi.

Bakan Ersoy, TBMM’ye sunulan, 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması İle Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik içeren yasa teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sinema sektörünün ülkelerin kültürel ve ekonomik kalkınmalarındaki önemine işaret eden Ersoy, sinemanın, turizm tanıtımında da çok önemli bir paydaş olduğunu, döviz getiren etkenler arasında yer aldığını vurguladı.

Türkiye’nin dizi ihracatında Amerika’dan sonra ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Ersoy, sinema ve dizi filmlere destek içeren yasa teklifini hazırlamalarının bir nedeninin de bu alandaki gelirden daha fazla pay almak olduğunu söyledi.

Ersoy, Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlayacak düzenlemenin, sektördeki birikmiş sorunlara da çözüm getireceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Sanatçıları da kapsayan kısımları var içerisinde. Yasadan sonra daha kaliteli filmler, prodüksiyonlar seyredeceğiz. Sinema sanatına hak ettiği desteği vermeye başlayacak, sorunları da çözmüş olacağız. Düzenleme konusunda sektörde yüzde 90 mutabakat var, bütün sektör tarafından heyecanla bekleniyor zaten. İnşallah en kısa sürede Mecliste de görüşüldükten sonra hayata geçer diye bekliyoruz.”

Festival filmleri daha çok seyirciyle buluşacak

Eser sayısının ve niteliğinin arttırılması, üretilen eserlerin daha fazla seyirciyle buluşturulması, Türkiye’nin film üretim merkezlerinden biri haline getirilmesi amacıyla hazırlanan yasa teklifi, yeni destek mekanizmaları içeriyor.

Bu mekanizmalardan birini, sinema sektörüne sanatsal ve estetik katkı sağlayan, uluslararası festivallerde Türk sinemasını temsil eden filmlerin seyirciyle buluşturulmasını kolaylaştıracak ”yerli film gösterim desteği” oluşturuyor. Bu tür filmleri izleyiciyle buluşturan sinema salonları desteklenecek.

Teknik altyapısı, iş gücü kapasitesiyle doğal plato özelliğine sahip olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin bu alandaki rekabet gücünü arttırmak için yabancı film yapımcılarına, Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’una kadarının iade edilebilmesini sağlayan ”yabancı film yapım desteği” verilecek.

Sinema emektarları unutulmadı

Türkiye’nin ve kültürünün uluslararası tanıtımına katkıda bulunacak nitelikteki dizi filmlere destek getiren yasa teklifi, ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına veya sinema sektörü çalışanlarına maddi destek verilebilmesini sağlayan düzenlemeler içeriyor.

Yasa teklifindeki düzenlemeler, farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getiren ortak yapımların da desteklenebilmesine imkan sağlıyor.

Sinema izleyicilerinin şikayetleri göz önünde bulundurulan yasa teklifinde reklam süreleri 10 dakikayla sınırlandırılıyor.

Film Çekim Koordinasyon Komisyonları oluşturulacak

Ayrıca teklif, sinema ve dizi film çekimlerine ilişkin ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüm sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla ihtiyaç duyulan illerde Film Çekim Koordinasyon Komisyonu kurulmasını düzenliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulacak komisyon, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, kamuya ait alanlardaki çekim ücret tarifesinin ve çekim güvenliği esaslarını belirlemekle görevli olacak.