Teketek Haber

ARAMA SONUÇLARI
DURING THE NATIONAL STRUGGLE, MARASH DEFENSE AGAINST THE FRENCH OCCUPATION, SIGNIFICANT EVENTS AND COLLISIONS FROM OCTOBER 1919 TO FEBRUARY 1920

DURING THE NATIONAL STRUGGLE, MARASH DEFENSE AGAINST THE FRENCH OCCUPATION, SIGNIFICANT EVENTS AND COLLISIONS FROM OCTOBER 1919 TO FEBRUARY 1920

            Abstract: At the end of World War I, The Entente States’ breaking the ceasefire line and the occupation of Anatolia’s southern region, basing on Article 7 of the Mondros Armist...

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE FRANSIZ İŞGALİ KARŞISINDA MARAŞ SAVUNMASI, EKİM 1919’DAN ŞUBAT 1920’YE KADAR SÜREDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAY VE ÇARPIŞMALAR

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE FRANSIZ İŞGALİ KARŞISINDA MARAŞ SAVUNMASI, EKİM 1919’DAN ŞUBAT 1920’YE KADAR SÜREDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAY VE ÇARPIŞMALAR

 Dr. F.Rezzan ÜNALP· – Dr.Levent ÜNAL* Özet: Birinci Dünya Harbi sonunda İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7’nci maddesine dayanarak ateşkes çizgisini aşmaları ve A...

THE ROLE OF KILIÇ ALI BEY IN THE MARASH NATIONAL STRUGGLE

THE ROLE OF KILIÇ ALI BEY IN THE MARASH NATIONAL STRUGGLE

ABSTRACT The Ottoman Empire, which defeated World War I, signed a cease-fire agreement with Entente States on October 30, 1918 and the country had been legally defenseless against the occupation of th...

MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİNDE KILIÇ ALİ BEY’İN ROLÜ

MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİNDE KILIÇ ALİ BEY’İN ROLÜ

Deniz KURTBOĞAN* ÖZET Dünya savaşından yenik çıkan Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri ile 30 Ekim 1918’de Mondros ateşkes antlaşması imzalamış ve ülke İtilaf Devletlerinin işgaline karşı hukuki olarak ...