Teketek Haber

MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİNDE KILIÇ ALİ BEY’İN ROLÜ

MARAŞ MİLLİ MÜCADELESİNDE KILIÇ ALİ BEY’İN ROLÜ
01 Şubat 2018 - 23:19

Deniz KURTBOĞAN*

ÖZET

  1. Dünya savaşından yenik çıkan Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri ile 30 Ekim 1918’de Mondros ateşkes antlaşması imzalamış ve ülke İtilaf Devletlerinin işgaline karşı hukuki olarak savunmasız bırakılmıştır. Antlaşmanın yedinci maddesinedayanan İtilaf Devletleri, Anadolu’nun stratejik bölgelerini işgale başlamıştır. Türk Halkının işgale direniş göstermesiyle birlikte milli mücadele başlamıştır. İlk aşamada bölgesel nitelikte olan direniş hareketleri, 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde planlı ve sistematik bir hale bürünmüştür. Bu süreç Türk halkının milli beraberlik ruhunun bir sonucudur. Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal bir yandan cephede savaşırken diğer yandan siyasi olarak mücadele vermiştir. Mustafa Kemal’in bu faaliyetlerine hem bölgesel hem de ulusal olarak destek verenlerden biriside Kılıç Ali Bey’dir.

Milli Mücadele yıllarında bir süre Maraş’ı işgalci kuvvetlere karşı koruma görevini üstlenen daha sonra Gaziantep Milletvekilliği ve İstiklal Mahkemesi üyeliği yapmış olan Kılıç Ali hakkında değişik yorumlar yapılmıştır. Zamanın iktidar yanlıları Kılıç Ali’yi bir kahraman olarak gösterirken, muhalifler ise ona dönemin birçok olumsuzluğunu yüklemişlerdir. Bu çalışmada, konu hakkında yazılmış kaynaklardan ve hatıratlardan bir Kılıç Ali portresi ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

*K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, 2016.