Teketek Haber

ARAMA SONUÇLARI
ACOMPARATIVE STUDY: THE NATIONAL STRUGGLE OF MARASH AND ANTEP

ACOMPARATIVE STUDY: THE NATIONAL STRUGGLE OF MARASH AND ANTEP

Abstract Entente States had startedoccupations in the territory of the Ottoman State in the light of thesecretagreementssigned during the war with the Mondros Armistice, which was signedafter the Firs...

MARAŞ VE ANTEP MİLLİ MÜCADELESİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMESİ*

MARAŞ VE ANTEP MİLLİ MÜCADELESİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMESİ*

Yrd. Doç. Dr. Cengiz ŞAVKILI** Arş. Gör. Tülay AYDIN*** Özet İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşının ardından imzalanan Mondros Mütarekesi ile savaş sırasında imzaladıkları gizli anlaşmalar ışığında Osm...

MİLLİYETÇİLİK OLGUSU VE MARAŞ’IN MİLLİ MÜCADELESİNDE MİLLİ VE DİNİ UNSURLAR

MİLLİYETÇİLİK OLGUSU VE MARAŞ’IN MİLLİ MÜCADELESİNDE MİLLİ VE DİNİ UNSURLAR

Arş. Gör. Tülay AYDIN* Özet 19.yy’daki siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan Milliyetçilik kavramı, milleti oluşturan unsurlar ile bir bütünlük gösterir. Millet; dil, di...

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE MARAŞ’TA İNGİLİZ SİYASİ VE ASKERİ FAALİYETLERİ

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE MARAŞ’TA İNGİLİZ SİYASİ VE ASKERİ FAALİYETLERİ

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN* Özet Akdeniz yolunun İngiltere için stratejik bir önem kazanmaya başlaması özellikle XVIII. asrın ortalarından itibaren Hindistan ve Basra Körfezine yerleşmeye başladık...

FRANSIZLARIN MARAŞ’I İŞGALİ VE KUVAYI MİLLİYE’NİN DİRENİŞİ

FRANSIZLARIN MARAŞ’I İŞGALİ VE KUVAYI MİLLİYE’NİN DİRENİŞİ

Prof. Dr. Ahmet EYİCİL* ÖZET             Maraş, 22 Şubat-30 Ekim 1919 tarihleri arasında İngilizler tarafından işgal edildi. İngiliz işgali döneminde Mısırlı Yüzbaşı Hasan Rufai’nin Türklerle do...