Teketek Haber

ARAMA SONUÇLARI
MOĞOLLARIN ANADOLU İŞGALİ MARAŞ’IN DEMOGRAFİK YAPISINA ETKİLERİ

MOĞOLLARIN ANADOLU İŞGALİ MARAŞ’IN DEMOGRAFİK YAPISINA ETKİLERİ

Sinan DOĞAN  GİRİŞ Maraş, İran, Anadolu ve Kuzey Suriye arasında göçler için bir köprü görevini yapıyordu. Anadolu’dan İran’a XIV. asırdan itibaren siyasi ve sosyal faaliyetlerle ilgili göç hare...

AĞAÇERİ TÜRKMENLERİNİN SELÇUKLU DÖNEMİNDE MARAŞ VE ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ

AĞAÇERİ TÜRKMENLERİNİN SELÇUKLU DÖNEMİNDE MARAŞ VE ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ

Yrd. Doç Dr. Hasan ARSLAN* Uzman Kemalettin KOÇ** ÖZET Maraş ve çevresi, konargöçer hayatı yaşayan topluluklar için elverişli coğrafi özellikler taşımaktadır. Bu nedenle bölge, Anadolu’ya gelmeye başl...

SOVYET RUS KAYNAKLARINDA SELÇUKLULAR

SOVYET RUS KAYNAKLARINDA SELÇUKLULAR

SOVYET RUS KAYNAKLARINDA SELÇUKLULAR Doç. Dr. Ergali ESBOSINOV [1]   Eski Sovyetler Birliği bilim ve eğitim kurumlarınca ele alınan, bilhassa Anadolu (Güney ve Güney-Doğu Anadolu yöreleri)  coğrafyası...

SOVYET RUS KAYNAKLARINDA SELÇUKLULAR

SOVYET RUS KAYNAKLARINDA SELÇUKLULAR

SOVYET RUS KAYNAKLARINDA SELÇUKLULAR Doç. Dr. Ergali ESBOSINOV [1] ÖZET Eski Sovyetler Birliği bilim ve eğitim kurumlarınca ele alınan, bilhassa Anadolu (Güney ve Güney-Doğu Anadolu yöreleri)  coğrafy...

MOĞOL İSTİLASI VE İLHANLILAR DÖNEMİNDE MARAŞ BÖLGESİ

MOĞOL İSTİLASI VE İLHANLILAR DÖNEMİNDE MARAŞ BÖLGESİ

Mustafa AKKUŞ* Özet Dünya tarihinde derin izler bırakan Moğol istilasının, Anadolu’nun her köşesinde büyük etkileri olmuştur. Özellikle Anadolu’nun doğusunda istilanın getirdiği büyük yıkım daha fazla...