Teketek Haber

SOVYET RUS KAYNAKLARINDA SELÇUKLULAR

SOVYET RUS KAYNAKLARINDA SELÇUKLULAR
17 Şubat 2018 - 19:44

SOVYET RUS KAYNAKLARINDA SELÇUKLULAR

Doç. Dr. Ergali ESBOSINOV [1]

ÖZET

Eski Sovyetler Birliği bilim ve eğitim kurumlarınca ele alınan, bilhassa Anadolu (Güney ve Güney-Doğu Anadolu yöreleri)  coğrafyasını araştıran çalışmalardan, konuyla alakalı çeşitli kaynaklardan istifade edilir. Rus Anadolu Tarih bilimcisi A.D.Noviçev’in eseri başta olmak üzere diğer Kazak ve Rus eserlerinden bahsedilir. Baba İshak ve Cimri ayaklanmaları, Selçukluların Moğollar tarafından işgal edilmesi v.b. konular Sovyet Rus tarihbilim literatürüne göre ele alınır.

Anahtar kelimeler: Selçuklular, Moğollar, Ön Asya, Rus tarihbilimi, Türkmenler, Toros Dağları, Sırderya.

[1] Almatı/KAZAKİSTAN ergaliesb@mail.ru.