Teketek Haber

ARAMA SONUÇLARI
SELÇUKLULAR DÖNEMİ MARAŞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI

SELÇUKLULAR DÖNEMİ MARAŞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI

Hüseyin SARAÇ* ÖZET Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Şah Zamanında Emir Boldacı adında bir Türk komutan tarafından 1085-86 yıllarında feth edilen Maraş Bölgesi I. Kılıç Arslan (1092-1107) dönemiyle b...

HAÇLI SEFERİNDE KAYSERİ-MARAŞ YOLU ÜZERİNDE GÖKSUN VE HAVALİSİ OLAYLARI

HAÇLI SEFERİNDE KAYSERİ-MARAŞ YOLU ÜZERİNDE GÖKSUN VE HAVALİSİ OLAYLARI

Prof. Dr. Remzi KILIÇ[1]* Özet: Selçukluların ilk Maraş-Elbistan valisi Emir Buldacı Gazi’dir. Çünkü Emir Buldacı Gazi, 1085-1086 yıllarında Yukarı Ceyhan Bölgesi olarak bilinen Efsus (Afşin), Göksun ...

TÜRK HÂKİMİYETİNDEN ÖNCE MARAŞ VE YÖRESİNDE ERMENİ FAALİYETLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

TÜRK HÂKİMİYETİNDEN ÖNCE MARAŞ VE YÖRESİNDE ERMENİ FAALİYETLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Mehmet ERSAN[1]* Araplar tarafından ilk kez H. 16/M. 637’de Hâlid b. Velid tarafından alınan Maraş, uzun seneler Müslümanların hâkimiyetinde kalmıştır. Zaman zaman Bizans Devleti’nin saldırı...

TÜRK HÂKİMİYETİNDEN ÖNCE MARAŞ VE YÖRESİNDE ERMENİ FAALİYETLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

TÜRK HÂKİMİYETİNDEN ÖNCE MARAŞ VE YÖRESİNDE ERMENİ FAALİYETLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Mehmet ERSAN[1]* Özet Kuzeydoğudan gelip, daha sonra kuzeybatıya dönen Aksu Çayı’nın suladığı bereketli bir ovanın kuzey kıyısında yer alan Maraş’tan, Aksu Çayı’nı izleyerek Malatya’ya, güne...

SELÇUKLU HÂKİMİYETİ ESNASINDA MALATYA ERMENİLERİ-SELÇUKLU İLİŞKİLERİ

SELÇUKLU HÂKİMİYETİ ESNASINDA MALATYA ERMENİLERİ-SELÇUKLU İLİŞKİLERİ

Fatma İNCE[1]   GİRİŞ İnsanların yaşaması için elverişli şartlara sahip olan iskân yerleri, zaman içinde farklı toplumların eline geçerek adlarında az çok meydana gelen değişikliklerle varlıkları...

SELÇUKLU HÂKİMİYETİ ESNASINDA MALATYA ERMENİLERİ-SELÇUKLU İLİŞKİLERİ

SELÇUKLU HÂKİMİYETİ ESNASINDA MALATYA ERMENİLERİ-SELÇUKLU İLİŞKİLERİ

Fatma İNCE[1] ÖZET İsimlerine ilk kez M.Ö. 521 yılına ait Darius Kitabesi’nde rastlanan Ermeniler, Büyük İskender zamanına kadar Perslerin hâkimiyetleri altında yaşamışlardır. M.Ö. 323 yılında İskende...

MÜKRİMİN HALİL YINANÇ HOCANIN TARİHÇİLİĞİ HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME*

MÜKRİMİN HALİL YINANÇ HOCANIN TARİHÇİLİĞİ HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME*

Prof. Dr. İlyas GÖKHAN** Özet Bu çalışmada, Mükrimin Halil Yinanç’ın tarihçiliği eserleri üzerinden tahlil edilecektir. Hocanın tarihçiliği öncelikle tüm çalışmalarına sirayet eden kişilik ve karakter...

FETHİNDEN DANİŞMENDLİLERE KADAR MALATYA

FETHİNDEN DANİŞMENDLİLERE KADAR MALATYA

İlk yerleşim yeri Arslantepe olan Malatya çok eski bir tarihi geçmişe sahip olup doğu-batı yönünde yapılan önemli ticarî ve askerî faaliyetlerin güzergâhları üzerinde bulunmaktaydı. Bu özelliklerinden...

MÜKRİMİN HALİL YINANÇ HOCANIN TARİHÇİLİĞİ HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME

MÜKRİMİN HALİL YINANÇ HOCANIN TARİHÇİLİĞİ HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, Mükrimin Halil Yinanç’ın tarihçiliği eserleri üzerinden tahlil edilecektir. Hocanın tarihçiliği öncelikle tüm çalışmalarına sirayet eden kişilik ve karakteriyle genel olarak değerlendiri...

SOVYET RUS KAYNAKLARINDA SELÇUKLULAR

SOVYET RUS KAYNAKLARINDA SELÇUKLULAR

SOVYET RUS KAYNAKLARINDA SELÇUKLULAR Doç. Dr. Ergali ESBOSINOV [1] ÖZET Eski Sovyetler Birliği bilim ve eğitim kurumlarınca ele alınan, bilhassa Anadolu (Güney ve Güney-Doğu Anadolu yöreleri)  coğrafy...