Teketek Haber

ANTEP SAVUNMASI ANA KAYNAKLARINDA MARAŞ

ANTEP SAVUNMASI ANA KAYNAKLARINDA MARAŞ
02 Şubat 2018 - 17:32

Doç. Dr. Halil İbrahim YAKAR[1]

Özet

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda yenilmesi üzerine 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi ile, Anadolu’nun bazı yerleri Fransa, İngiltere, İtalya ve Yunanistan gibi devletlerin işgaline uğramıştır. Güney cephesinin iki önemli şehri olan Antep ve Maraş önce İngilizler, daha sonra Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Maraş 12 Şubat 1920’de bağımsızlığına kavuşmuştur. Antep ise, 11 ay Fransız ve Ermeni kuvvetlerine karşı direnmiş, açlık ve cephanesizlik yüzünden şehir teslim olmak zorunda kalmıştır. Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşmasıyla Gaziantep 25 Aralık 1921 tarihinde işgalden kurtulmuş ve tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur. Maraş harbi ve Antep savunması ölüm kalım mücadelesi olan Milli Mücadele yılları içinde çok önemli bir yere sahiptir.  Antep savunması ana kaynaklarında Maraş ile ilgili pek çok husus bulunmaktadır. Makalede Antep savunması ana kaynaklarından kısaca bahsedildikten sonra, savunma kaynaklarında Maraş’la ilgili kısımlar üzerinde durulacaktır.

[1] Doç. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edeb. Fak. TDE Bölümü, Gaziantep. email:halilibrahimyakar@gmail.com