Teketek Haber

ARMUTLU YAYLASI’NIN AĞIDI

ARMUTLU YAYLASI’NIN AĞIDI
13 Şubat 2018 - 17:09

Andırın’ın Orçan (Alanlı) köyünün Armutlu Yaylası’ndaki ağaçların hepsi Orman Dairesi’nin izniyle kesilir. Her taraf çırılçıplak kalır. Yemyeşil Armutlu Yaylası’na alışan ve yaylaya bir daha göçemeyecek olan kaynak şahıs bu duruma çok üzülür ve 1980’de Armutlu Yaylası’na aşağıdaki ağıdı yakar:

Yüksekleri pare pare gar ıdı
Dağlar geçit vermez geçmek zor udu
Palta kesmez ormanları var ıdı
Meşesi galmamış mazı galmamış

Yüce dağ başına duman inerdi
Göç evleri bölük bölük gonardı
Yaylanın üstünde şahan dönerdi
Şahı galmamış bazı galmamış

Âşıkların türküsüne sazına
Otururduk çimenine düzüne
Doyulmazdı sohbetine sözüne
Sohbeti galmamış sözü galmamış

Seher vaktı keklikleri öterdi
Her çalı dibinde davşan yatardı
Avcıları avlığına gederdi
Avcısı galmamış tazı galmamış

Eser bağdı sabah serin
Yörük güzlelleri datlı dilleri
Enişli yokuşlu tozlu yolları
Yollar galmamış tozu galmamış

İlkbaharda çiçekleri otları
Sürümüzün gaymakları sütleri
Goyun guzu şen ederdi yurtları
Goyunu galmamış guzu galmamış

Ezeli de deli gönül ezeli
Güz gelmiş de dağlar dökmüş gazeli
Nazlanırdu bu yaylanın güzeli
Güzeli galmamış nazı galmamış

Yayla neçe soğuk sular içirdin
Neçe güzelleri gonup göçürdün
Neçe yiğitleri serden geçirdin
Yiğidi galmamış sözü galmamış

Yayla garip galmış bize küsüyor
O günün yerine yeller esiyor
Âşık Halil buna destan yazıyor
Âşığı galmamış sazı galmamış

Halil ÖZDEMİR