Teketek Haber

H.İBRAHİM ÖZDEMİR - AİT TÜM YAZILAR
KAHRAMANMARAŞ’IN COĞRAFİ İŞARETLERİ  ?

KAHRAMANMARAŞ’IN COĞRAFİ İŞARETLERİ  ?

İnsanları kişilikleri, toplumları kültürleri, medeniyetleri ise ürettikleri değerler ve büyük eserler birbirinden ayırır. Bu anlamda şehirleri birbirinden ayıran unsurlar ise diğer şehirlerden farklılıkları, şehre ruh ve anlam katan unsurları, önemli potansiyelleri ve ilgili alan...

KAHRAMANMARAŞ’IN YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ AŞIKLARI VE OZANLAR

KAHRAMANMARAŞ’IN YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ AŞIKLARI VE OZANLAR

Kahramanmaraş Anadolu’nun kültürel belleğinin yaşatıldığı, kültürel çeşitlilik ve zenginliğin de önemli merkezlerinden biridir. Bu zenginliğin başında da geçmişimizle geleceğimiz arasın kültür taşıyıcıları olan halk kültürümüzün en önemli temsilcileri, Aşıklık ve Ozanlık geleneği...

KAHRAMANMARAŞ’IN SÖZLÜ VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASLARI

KAHRAMANMARAŞ’IN SÖZLÜ VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASLARI

Kahramanmaraş’ın Uuslararası alandaki en önemli kültürel kimlik çalışması, Şiirin ve Edebiyatın Başkenti, UNESCO’nun sözlü ve somut olmayan mirası başlığı altındaki Edebiyatı. Son dönemde sözlü ve somut olmayan birçok kültürel miras, küreselleşmeyle birlikte yok olma tehlikesi al...

KAHRAMANMARAŞ’TA SPOR TURİZMİ

KAHRAMANMARAŞ’TA SPOR TURİZMİ

Birçok ülke için turizm, önemli bir gelir meydana getirmekte ve ülkedeki istihdamı olumlu yönde etkilemektedir. Son yıllarda Türkiye’de turizmi çeşitlendirerek bölgesel kalkınma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında bölgelerin turizm alanında güçlü olduğu yönler ön ...