Teketek Haber

Babaya ağıt

Babaya ağıt
20 Aralık 2018 - 10:40

Fişekliğin düzüm düzüm
Karda belli olmuş izin
Kara yasla dolaşıyor
O sevgili iki kızın

Öle öle kızların öle
Ölmiye ne günler göre

Halep’ten malı kaldırır
Tokat’tan,Zile’de sattırır
Namı büyük benim babam
Evine misafir kondurur

Öle öle kızların öle
Ölmiye ne günler göre

Şıho dersen ağalar ağası
Binboğa yaylası,Elbistan kışlası
Sırtında görülür sırma meşrası

Öle öle kızların öle
Ölmiye ne günler göre

Aslan babam aslan babam
Devletten sana çıktı ferman
Dizlerimde kalmadı derman

Öle öle kızların öle
Ölmiye ne günler göre

Tüfengin elden ele dolaşıyor
Yetim kaldı iki kızın
Kuzu gibi meleşiyor

Öle öle kızın öle
Ölmiye ne günler göre

Değen kurşun yağlı mıydı
Elin kolun bağlı mıydı
Seni vuran yoldaşların
Ciğerleri yanmış mıydı
Öle öle kızların öle
Ölmiye ne günler gör

Haleb’i yol ettim kalmadı sana
Fişeklik belinde tüfek bir yana
Lızşarın dolaşır hem yan yana

Öle öle kızların öle
Ölmiye ne günler göre

Postayı ayırdı iki kardaşın
Ne kadar büyüdü belalı başın
Felek size yedirdi zehirli aşın

Öle öle kızların öle
Ölmiye ne günler göre

Elif durmadan sizleri izler
Düşman dam başında gözler
Yetim kaldı iki kızlar

Öle öle kızların öle
Ölmiye ne günler göre