Teketek Haber

Elbistan’ın Bir Moğol Askeri Üssü Olması

Elbistan’ın Bir Moğol Askeri Üssü Olması
30 Mayıs 2018 - 9:53

İlhanlılar (Moğollar) Memlûklar karşısında 1277’de Huni savaşında ağır bir yenilgiye uğramalarından sonra Elbistan’a büyük önem verdiler. Burası bir Moğol askeri üssüne dönüştü. Akçaderbend kervan ve ordu yolu üzerinde bulunan Elbistan’a her biri 10000 askerden oluşan 2 tümen yerleştirildi. Moğolların Anadolu’da 5 tümeninin bulunduğu göz ününe alındığında sadece Elbistan’da iki tümenin bulunması buranın stratejik ehemmiyetinin göstermektedir. Her tümenin başında güçlü bir Moğol komutanı vardı. Zaman zaman bu komutan ve askerler geri çağrılsa da tekrar buraya kuvvet gönderiliyordu. Ayrıca bu askerlerin yanı sıra bölgeye Moğol kökenli insanlar da yerleştirilmişlerdir.[1] İlhanlılar Elbistan’a büyük önem verdiler. Moğollar, hem Suriye üzerinden Anadolu’ya giriş kapısı olduğu hem de Memlûklara karşı koyabilmek için Elbistan’ı bir askeri üs haline getirdiler. Moğollar Elbistan’da askeri teçhizat ve mühimmat depoları yaptılar. Hamdullah Müstevfi, İlhanlı Devleti’nin batı topraklarını dört kısma ayırmaktaydı. Bunlardan birincisi olan Memâlik-i Rum olan bölge içinde Elbistan’da bulunmaktaydı.[2]

[1] Gül, s.170.

[2] Gül, s.47.