Teketek Haber

ARAMA SONUÇLARI
MARAŞ HARBİNİN MİMARI ARSLAN BEY

MARAŞ HARBİNİN MİMARI ARSLAN BEY

Serdar YAKAR Halep’te polis olarak başladığı memuriyet hayatının zirvesine ulaşıp Trablusşam’da serkomiser olarak görev yaptığı günlerde almıştı kötü haberi Arslan Bey. Birinci Cihan Harbi...

DURING THE NATIONAL STRUGGLE, MARASH DEFENSE AGAINST THE FRENCH OCCUPATION, SIGNIFICANT EVENTS AND COLLISIONS FROM OCTOBER 1919 TO FEBRUARY 1920

DURING THE NATIONAL STRUGGLE, MARASH DEFENSE AGAINST THE FRENCH OCCUPATION, SIGNIFICANT EVENTS AND COLLISIONS FROM OCTOBER 1919 TO FEBRUARY 1920

            Abstract: At the end of World War I, The Entente States’ breaking the ceasefire line and the occupation of Anatolia’s southern region, basing on Article 7 of the Mondros Armist...

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE FRANSIZ İŞGALİ KARŞISINDA MARAŞ SAVUNMASI, EKİM 1919’DAN ŞUBAT 1920’YE KADAR SÜREDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAY VE ÇARPIŞMALAR

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE FRANSIZ İŞGALİ KARŞISINDA MARAŞ SAVUNMASI, EKİM 1919’DAN ŞUBAT 1920’YE KADAR SÜREDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAY VE ÇARPIŞMALAR

 Dr. F.Rezzan ÜNALP· – Dr.Levent ÜNAL* Özet: Birinci Dünya Harbi sonunda İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7’nci maddesine dayanarak ateşkes çizgisini aşmaları ve A...

ACOMPARATIVE STUDY: THE NATIONAL STRUGGLE OF MARASH AND ANTEP

ACOMPARATIVE STUDY: THE NATIONAL STRUGGLE OF MARASH AND ANTEP

Abstract Entente States had startedoccupations in the territory of the Ottoman State in the light of thesecretagreementssigned during the war with the Mondros Armistice, which was signedafter the Firs...

MARAŞ VE ANTEP MİLLİ MÜCADELESİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMESİ*

MARAŞ VE ANTEP MİLLİ MÜCADELESİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMESİ*

Yrd. Doç. Dr. Cengiz ŞAVKILI** Arş. Gör. Tülay AYDIN*** Özet İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşının ardından imzalanan Mondros Mütarekesi ile savaş sırasında imzaladıkları gizli anlaşmalar ışığında Osm...