Teketek Haber

Fransa Büyükelçiliği kadın-erkek eşitliği proje çağrısı sonuçlandı

Fransa Büyükelçiliği kadın-erkek eşitliği proje çağrısı sonuçlandı
29 Haziran 2022 - 13:30

Fransa, BM’nin 5. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olan “toplumsal cinsiyet eşitliği” amacına 2030 yılına kadar ulaşmak hedefiyle kadın-erkek eşitliği hususunu diplomatik faaliyetlerinin en önemli önceliği haline getirmiştir. “Fransa’nın kadın-erkek eşitliğine dair uluslararası stratejisine” dayanan bu taahhüt, özellikle de Fransa ve Meksika tarafından, 30 Haziran ila 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Paris’te düzenlenen ‘Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ ile somut hale getirilmiştir.

Türkiye’de kadın haklarına daha fazla destek vermek amacıyla, kadın-erkek eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen projelerin geliştirilmesi için Mart 2022 tarihinde ikinci defa çağrıda bulunulmuştur. Geçtiğimiz yıl 30.000 Avro olan hibe bu yıl toplam 35.000 Avroya yükselmiştir.

2022 yılının kazananlarını belirlemek amacıyla jürimiz 17 Haziran 2022 tahinide toplanmıştır. En içten duygularımızla tebrik ettiğimiz kazanan 4 dernek aşağıdaki gibidir:

– Mülteci Destek Derneği (MUDEM) ve “Mevsimlik Türk ve göçmen tarım işçilerinin cinsel ve üreme sağlığı konusunda eğitimi” adlı projesi: göçmen topluluklarına ve Türk kadın işçilerine yönelik cinsel ve üreme sağlığına bağlı risklere karşı eğitim sunmayı hedeflemektedir;

– Çaplı Vakfı ve “Üreme sağlığı rehberi ve kampanyası” adlı projesi: kamuyu cinsel ve üreme sağlığı hakkında bilinçlendirmeyi hedeflemektedir;

– Türetim Ekonomisi Derneği ve “Ekolojik kadın üreticilere destek” adlı projesi: ekolojik dönüşüme katılan üretici kadınlara destek sağlamayı hedeflemektedir;

– İzmir Kadın Dayanışma Derneği ve “Kadınlar için Bilinçlendirme ve Yardım” adlı projesi.

Bunların yanı sıra, jürimizin dikkatini çeken bir proje daha bulunmaktadır. Ancak, jürinin talebi üzerinde bütçeye getirilen değişiklikler sonucunda, ilgili proje çağrısına ait düzenlemeye uymadığı gerekçesiyle söz konusu projenin Fransa Büyükelçiliği’nin farklı kaynaklarından fonlanmasına karar verilmiştir. Bahse konu proje, Yanındayız Derneği tarafından sunulan “Şiddete geçit yok!” adlı projedir ve erkek toplu taşıma ve taksi şoförlerine yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyetçi şiddetin önlenmesi konularında eğitim vermeyi öngörmektedir. Projenin paydaşları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yer almaktadır.

Kazanan projelere karar veren jüri: Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği (Raphaël Martinez) ve Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu (Antoine Alhéritière) bünyesindeki kadın-erkek eşitliği sorumluları, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği ve Toplumsal Cinsiyet konularından sorumlu koordinatörü İpek Seda Geçim, ve Fransız Kalkınma Ajansı Avrasya Bölge Müdürlüğü (İstanbul) proje sorumlusu Mathilde Camus’den oluşmaktadır.