Teketek Haber

İmadeddin Bey (1241-1258)

İmadeddin Bey (1241-1258)
25 Mayıs 2018 - 11:34

1241 tarihinde Muzefferûddinin ölümü üzerine Nusretüddin Hasan Bey’in diğer oğlu İmadeddin Maraş emirliğine atandı.[1] Onun Maraş valiliği 1258’e kadar devam etmiştir. Bu emir zamanında Maraş bölgesinde çok etkili olan Ağaçeri Türkmenleri’nin ayaklanması görüldü. Maraş bölgesinde yaşayan Türkmenlerin en önemli kısmını Ağaçeriler oluşturmaktaydı. Arap, İran ve Hıristiyan kaynaklarında Ağaçerilerin Türkmen asıllı oldukları açıkça belirtilir.[2] Faruk Sümer, Ağaçerilerin Elbistan-Maraş arasındaki dağlık ve ormanlık bölgede yaşadıklarını ve bunların Babâî isyanına katılan Türkmenlerin kalıntıları olduğunu belirtir. Bugün de bilhassa Elbistan-Nurhak ve Ekinözü yöresinde yaşayan Tahtacı Türkmenleri bunların torunları olmalıdır.[3]

[1] M. Halil Yinanç, Maraş Emirleri, Nr. 6 (83), s.94.

[2] Faruk Sümer, “Ağaçeriler”, DİA, C.I, s. 460; Salim Koca, Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri, Berikan Yay., Ankara 2011, s.501-502.

[3] Sümer, Ağaçeriler, s.460.