Teketek Haber

MARAŞ SAVUNMASINDA ELBİSTAN’DA BİR KUVA-İ MİLLİYE KARARGÂHI TARİHİ NAKİBZÂDE KONAĞI(NAKİBZADE MÜNİR AĞA KONAĞI ETNOGRAFİK SANAL MÜZESİ)

MARAŞ SAVUNMASINDA ELBİSTAN’DA BİR KUVA-İ MİLLİYE KARARGÂHI TARİHİ NAKİBZÂDE KONAĞI(NAKİBZADE MÜNİR AĞA KONAĞI ETNOGRAFİK SANAL MÜZESİ)
02 Şubat 2018 - 17:36

Doç. Dr. Abbas Ketizmen

ÖZET

Nakibzade Ailesinin soy kütüğü, mevcut kayıtlara göre ve miladi 1400 yılları başında Dulkadiroğlu Beyliği döneminde Bağdat, Şam, Halep üzerinden Elbistan’a gelip yerleşen Hz. Hüseyin ve Zeynelabidin neslinden Abdülbari Es-Seyyid Nurullah Çelebiye dayanmaktadır. Aile, Seyyit’tir. Şeriyye Siciller Arşivinde Seyyitlik şahadetleri olan kadıları vardır. Seyyitleri temsil eden, kayıtlarını tutan, kontrol eden Nakibü’l-Eşraf Kaymakamlığı görevi yapanlar vardır. Aile yüzyıllar boyunca pekçok müftü, Osmanlı Sarayına müderris ve kadı yetiştirmiştir. Elbistanlı Bağdat ve Bosna Kadısı Tuhfe Şarihi Hayati Ahmed Efendi ve Nakiboğlu Kadı Mustafa Kamil Efendigibi geçmişte iz ve eserler bırakanlar vardır.

Aile Elbistan’da söz sahibidir. Milli Mücadelede cesaret ve fedakârlıkları kayıtlara geçmiştir. Aile Elbistan’ın şehir merkezinde birbirine yakın 5 tarihi yapıdaki büyük konakla yerleşke kurmuştur. Burası, hafızalardan silinmeyecek güzellikte Ceyhan nehrini geçtiği köprübaşıdır. Maraş’ın müdafaasında bu konaklardan biri çok önemli görevlere ve olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bu konak Tarihi Nakibzade Konağıdır. Son 40 yılda tükenen konaklardan ayakta kalan tek eserdir. Yıllarca Elbistan’ı tanıtan kartpostallara ve birçok belgelere konu olmuştur.

Özgün Osmanlı mimari dokusu, Bağdadi tarzda cumbalı yapısı, büyük avlu kapısı ve yaklaşık 125 yıllık geçmişi olan konağın korunma altına alınmasını gerektiren özellikleri şunlardır.

Nakiblik Şehadetlerinin yapıldığı Nakib-ül Eşraf, Seyyid hanesidir. Maraş Harbinde Elbistan Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Nakipzade Mehmet Efendi ve Nakip Nuri Ağanın Elbistan Kuva-i Milliye Çete Reisleri karargâhıdır. Maraş işgaline karşı Elbistan Mitingi ve Elbistanlıların Mukarreratının(Reddiyesinin)hazırlandığı konaktır. İlk belediye konağı ve başkanlık konutudur.2009 yılında Kültür Bakanlığınca korumaya alınmış ve tescillenmiştir.

2011 yılı 29 Ekim sabahı kısmen yakılmıştır. Tarihi düşündürücüdür. Üç tarafı tamamen boş tek tarafı ise Ceyhan Nehrine 5m mesafedeki konağın yangın söndürülmesinde maalesef iş makinalarıda ağırlıklı kullanılmıştır. Yangından kurtulan yarısı için yazışmalara ve görüşmelere rağmen gereklive yeterli önlem alınmamış, talan edilmiş, tavanı, mertekleri ve duvarları kalmıştır. Ancak yangından 2 yıl önce Kültür Bakanlığınca korumaya alınmış, binlerce fotoğraf ve kayıt ile tescillenen konağın tarihe şahitlik yapan bölümüne ait(mimarlar tarafından) rölöve ve restorasyon projesi yangın öncesinde yapılmıştır. “Nakipzade Münir Ağa Konağı Etnografik Sanal Müzesi” olarak ta Gazi Üniversitesi Teknoparkında Akademisyen kuruluşlarca projelendirilmiştir. Sandıklarda bekleyen çok değerli tarihi hatıratlar ve belgelerin bağışı için Kültür Bakanlığınca, projesiyle yeniden yapılmayı beklemektedir.